Art. 74. Procedura de judecata

(1) Instanta va comunica celui chemat in garantie cererea si copii de pe inscrisurile ce o insotesc, precum si copii de pe cererea de chemare in judecata, intampinare si de pe inscrisurile de la dosar.

(2) Dispozitiile art. 64 si art. 65 alin. (1) si (2) se aplica in mod corespunzator.

(3) In termenul stabilit potrivit art. 65 alin. (3), cel chemat in garantie trebuie sa depuna intampinare si poate sa formuleze cererea prevazuta la art. 72 alin. (2).

(4) Cererea de chemare in garantie se judeca odata cu cererea principala. Cu toate acestea, daca judecarea cererii principale ar fi intarziata prin cererea de chemare in garantie, instanta poate dispune disjungerea ei pentru a o judeca separat. In acest din urma caz, judecarea cererii de chemare in garantie va fi suspendata pana la solutionarea cererii principale.

Chematul in garantie nu are o pozitie subordonata in litigiu fata de partile initiale, ci independenta, legea nelimitandu-i in vreo maniera drepturile in raport de cele avute de restul partilor.
Consideram insa ca cel chemat in garantie nu va putea renunta la judecarea cererii de interventie, intrucat nu a fost formulata de catre acesta, singura in drept sa efectueze actul de dispozitie mentionat fiind partea care a promovat cererea.
Chematul in garantie are insa dreptul de a incheia o tranzactie judiciara impreuna cu partile initiale.[D. N. Theohari in Noul Cod de procedura civila. Comentariu pe articole. Vol. I. Art. 1-526, coordonator G. Boroi, Editura Hamangiu 2013, p. 219]

Cel chemat in garantie poate formula cerere reconventionala impotriva celui care a promovat cererea de chemare in garantie. In ceea ce priveste termenul de formulare a cererii reconventionale, acesta va coincide cu termenul acordat pentru depunerea intampinarii.
Cel chemat in garantie ar putea formula cerere de interventie principala, in masura in care pretentiile sale sunt indreptate impotriva partii care nu a promovat cererea de chemare in garantie, intrucat chematul in garantie poate face cerere reconventionala impotriva partii care a formulat cererea de interventie fortata in discutie.[D. N. Theohari in Noul Cod de procedura civila. Comentariu pe articole. Vol. I. Art. 1-526, coordonator G. Boroi, Editura Hamangiu 2013, p. 219]