Art. 767. Participantii la licitatie

(1) Poate participa la licitatie orice persoana care are capacitate deplina de exercitiu, precum si capacitatea de a dobandi bunurile scoase la licitatie.

(2) Debitorul urmarit nu va putea fi adjudecatar, nici personal, nici prin persoana interpusa.

(3) Creditorii urmaritori sau intervenienti nu pot, nici personal, nici prin persoane interpuse, sa adjudece bunurile oferite spre vanzare la un pret mai mic de 75% din pretul stabilit potrivit art. 758 alin. (1) sau (3).