Art. 77. Procedura de judecata

(1) Cererea, impreuna cu inscrisurile care o insotesc si o copie de pe cererea de chemare in judecata, de pe intampinare si de pe inscrisurile de la dosar, va fi comunicata celui aratat ca titular al dreptului.

(2) Dispozitiile art. 64 si 65 se aplica in mod corespunzator.

(3) Daca acela aratat ca titular al dreptului recunoaste sustinerile paratului si reclamantul consimte, el va lua locul paratului, care va fi scos din proces.

(4) Daca reclamantul nu este de acord cu inlocuirea sau cand cel aratat ca titular nu se infatiseaza sau contesta cele sustinute de parat, tertul dobandeste calitatea de intervenient principal, dispozitiile art. 62 si art. 64-66 aplicandu-se in mod corespunzator.

Trebuie operata o distinctie in privinta formularii intampinarii. Astfel, interpretarea coroborata a art. 77 alin. (2) cu art. 65 alin. (3) NCPC duce la concluzia ca tertul aratat ca titular al dreptului este obligat sa formuleze intampinare la cererea de chemare in judecata.
Pe de alta parte, apreciem insa ca intampinarea la cererea de aratare a titularului dreptului nu este obligatorie decat in ipoteza in care tertul contesta sustinerile paratului si invoca, spre exemplu, lipsa calitatii procesuale pasive sau netemeinicia cererii. De altfel, art. 77 alin. (3) NCPC prevede expres posibilitatea recunoasterii sustinerilor si a luarii locului paratului, ipoteza care exclude de plano formularea unei intampinari. [M. Piperea/S. Popescu in Noul Cod de procedura civila. Note, corelatii, explicatii. Editura C.H. Beck, Bucuresti 2012, p. 96-97]