Art. 784. Efectul infiintarii popririi

(1) Din momentul comunicarii adresei de infiintare a popririi catre tertul poprit sunt indisponibilizate toate sumele si bunurile poprite. De la indisponibilizare si pana la achitarea integrala a obligatiilor prevazute in titlul executoriu, inclusiv pe perioada suspendarii urmaririi silite prin poprire, tertul poprit nu va face nicio alta plata sau alta operatiune care ar putea diminua bunurile indisponibilizate, daca legea nu prevede altfel.

(2) Cand se popresc sume cu scadente succesive, indisponibilizarea se intinde nu numai asupra sumelor ajunse la scadenta, ci si asupra celor exigibile in viitor.

(3) Indisponibilizarea se intinde si asupra fructelor civile ale creantei poprite, precum si asupra oricaror alte accesorii nascute chiar dupa infiintarea popririi.

(4) Prin efectul indisponibilizarii, plata sau cesiunea creantei poprite nu va fi opozabila creditorului popritor. De asemenea, nu pot fi opuse creditorului popritor actele de dispozitie de orice fel facute ulterior infiintarii popririi de debitorul poprit asupra bunurilor poprite.

(5) Poprirea intrerupe prescriptia nu numai cu privire la creanta poprita, dar si in ceea ce priveste creanta pentru acoperirea careia ea a fost infiintata.

(6) Indisponibilizarea sumelor de bani sau a bunurilor mobile poprite nu va inceta decat daca debitorul consemneaza, cu afectatiune speciala, toate sumele pentru acoperirea carora a fost infiintata poprirea, la dispozitia executorului judecatoresc, in conditiile prevazute la art. 721. Debitorul va inmana recipisa de consemnare executorului judecatoresc, care il va instiinta de indata pe tertul poprit.

(7) In cazul sumelor urmaribile reprezentand venituri si disponibilitati in valuta, institutiile de credit sunt autorizate sa efectueze convertirea in lei a sumelor in valuta, fara consimtamantul titularului de cont, la cursul de schimb comunicat de Banca Nationala a Romaniei pentru ziua respectiva, in vederea consemnarii acestora potrivit dispozitiilor art. 787.

(8) In cazul in care titlul executoriu cuprinde o obligatie de plata in valuta, institutiile de credit sunt autorizate sa efectueze convertirea in valuta indicata in titlul executoriu a sumelor existente in conturile debitorului, fie in lei, fie intr-o alta valuta decat aceea in care se face executarea, fara a fi necesar consimtamantul titularului de cont, la cursul de schimb comunicat de Banca Nationala a Romaniei pentru ziua respectiva.

Ca regula, indisponibilizarea sumei sau bunurilor mobile incorporale nu presupune si iesirea acestora din patrimoniul debitorului, ca urmare a afectatiunii speciale careia ii sunt supuse, aceea de a asigura executarea creantei, pe perioada blocarii, sumele de bani nu mai sunt purtatoare de dobanzi.
A recunoaste posibilitatea ca suma blocata sa fie purtatoare de dobanzi presupune a-I crea tertului poprit o situatie dezavantajoasa, in conditiile in care ii este interzis a face orice act de dispozitie asupra sumei. Situatia acesuia poate fi asimilata cu aceea a debitorului care nu poate sa faca plata din motive imputabile creditorului, dupa notificare transferandu-I riscurile imposibilitatii de executare a obligatiei, iar acesta dinainte fiind exonerat de obligatia de despagubiri, potrivit art. 1510 NCC.
Atitudinea debitorului poprit de a nu executa de bunavoie obligatia este una culpabila si de natura sa-l impiedice pe tert sa faca plata la randul sau ca urmare a masurii indisponibilizarii, numai ca aceasta maura il exonereaza de obligatia pazei bunurilor urmarite, fiind raspunzator de orice paguba adusa ca urmare a neglijentei. [I. Rebeca, Poprirea in noul Cod de procedura civila, Editura Hamangiu 2013, p. 96-97]