Art. 8. Egalitatea

In procesul civil partilor le este garantata exercitarea drepturilor procesuale, in mod egal si fara discriminari.