Art. 815. Intinderea urmaririi

(1) Urmarirea silita imobiliara se intinde de plin drept si asupra bunurilor accesorii imobilului, prevazute de Codul civil, precum si asupra fructelor si veniturilor acestuia.

(2) Bunurile accesorii nu pot fi urmarite decat odata cu imobilul.