Art. 823. Vanzarea in intregime a imobilului aflat in coproprietate

(1) Coproprietarii imobilului urmarit pentru o parte indiviza vor putea exercita dreptul de a cere scoaterea la vanzare a intregului imobil aflat in indiviziune, in termen de 5 zile de la comunicarea incheierii de incuviintare a urmaririi ori, in lipsa, de la data comunicarii incheierii de notare a acesteia in cartea funciara.

(2) Cererea nu va fi admisa decat daca va fi semnata de toti coproprietarii si daca va fi depusa personal ori, in lipsa, prin mandatar avand procura speciala. Daca cererea acestora a fost legalizata de notarul public sau certificata de avocat, ea va putea fi depusa de oricare dintre coproprietari, personal sau prin reprezentant, ori va putea fi, de asemenea, transmisa prin posta, dupa caz.

(3) Executorul, primind cererea, va dispune scoaterea la vanzare a intregului imobil, prin incheiere, data fara citarea partilor, care se va comunica creditorului urmaritor.

Executorul judecătoresc nu a respectat disp.art.817 al.3 CPC [devenit art. 818], conform cărora creditorii personali ai unui debitor coproprietar pot urmări doar cota – parte determinată a debitorului lor din dreptul de proprietate asupra imobilului, fără a mai fi necesar să ceară partajul , dacă este neîndoielnic stabilită şi lămurită şi este înscrisă în cartea funciară.
In acest caz, coproprietarii vor putea cere punerea în vânzare a întregului imobil conform art. 822 CPC[devenit art. 823].
Instanţa constată că, deşi imobilul se află în indiviziune, s-a procedat la emiterea somaţiei în care se prevede scoaterea la vânzare la licitaţie a întregului imobil, or acest lucru nu putea fi făcut decât la cererea coproprietarilor în condiţiile art. 822 CPC, ceea ce în cauză nu s-a cerut. Faţă de considerentele ce preced, instanţa va admite contestaţia şi în consecinţă va anula somaţia imobiliară. [Judecatoria Tecuci, Sentinţa civilă nr 2079/ 26 noiembrie 2014, portal.just.ro]