Art. 824. Suspendarea urmaririi la cererea debitorului

(1) Dupa primirea incheierii de incuviintare a urmaririi, debitorul poate cere instantei de executare, in termen de 10 zile de la comunicare, sa ii incuviinteze ca plata integrala a datoriei, inclusiv dobanzile si cheltuielile de executare, sa se faca din veniturile nete ale imobilelor sale, chiar neurmarite, sau din alte venituri ale sale, pe timp de 6 luni.

(2) Instanta sesizata potrivit alin. (1) va cita partile in camera de consiliu si se va pronunta de indata prin incheiere definitiva. In caz de admitere a cererii debitorului, instanta va dispune suspendarea urmaririi silite imobiliare, incheierea fiind comunicata si executorului.

(3) Suspendarea urmaririi se va comunica, prin grija executorului, chiriasilor si arendasilor sau altor debitori care, de la data comunicarii, vor consemna toate sumele scadente in viitor la unitatea prevazuta de lege si vor depune recipisa de consemnare la executorul judecatoresc.

(4) Venitul afectat va servi in mod exclusiv pentru acoperirea creantei creditorului urmaritor.

(5) Pentru motive temeinice, creditorul poate solicita instantei reluarea urmaririi inainte de expirarea termenului de 6 luni, dispozitiile alin. (2) fiind aplicabile in mod corespunzator.

Din modul de formulare a textului legal deducem ca termenul de 6 luni pentru care poate fi dispusa suspendarea nu poate fi scurtat, deoarece legea nu lasa la latitudinea instantei vreun drept de apreciere asupra duratei pentru care sa dispuna suspendarea. Ca natura juridica, termenul de 6 luni care poate fi acordat debitorului de catre instanta in conditiile alin. (1) nu este altceva decat un termen de gratie (un termen jurisdictional si suspensiv, in favoarea debitorului).[G. Raducan in Noul Cod de procedura civila, Comentariu pe articole. Vol. II. Art. 527-1133, coordonator G. Boroi, p. 342]

Conform alin. (4), veniturile generate de imobilul a carui executare silita a fost suspendata, vor servi exclusiv pentru acoperirea creantei creditorului urmaritor. In aceste conditii, suspendarea executarii silite imobiliare are drept efect subsidiar demararea unei proceduri de urmarire a veniturilor generale ale imobilului cu toate consecintele pe care aceasta procedura le produce. [A.P. Dimitriu, C. Roman in Noul Cod de procedura civila. Note, corelatii, explicatii. Editura C.H. Beck. Bucuresti 2012, p. 824]