Art. 830. Evacuarea debitorului

In cazul in care debitorul sau tertul dobanditor ocupa el insusi imobilul urmarit, la cererea creditorului sau a executorului, instanta de executare va putea, dupa imprejurari, sa ordone evacuarea sa din imobil, in tot sau in parte, fie de indata, fie intr-un anumit termen.

”Potrivit art 829 Cod proc civ [devenit art. 830, s.n]„În cazul în care debitorul sau terțul dobânditor ocupă el însuși imobilul urmărit, la cererea creditorului sau a executorului, instanța de executare va putea, după împrejurări, să ordone evacuarea sa din imobil, în tot sau în parte, fie de îndată, fie într-un anumit termen.”
Norma citată anterior prevede evacuarea unui proprietar din propriul bun imobil, anterior adjudecării. Această măsură este vremelnică, cu caracter provizoriu, care ar putea fi luată doar ca măsură excepțională.
Din perspectiva art 1 din Protocolul nr 1 la Convenția europeană a drepturilor omului, o asemenea măsură excepțională poate fi avută în vedere atât timp cât nu constituie o ingerință neproporțională și nerezonabilă în raport cu scopul pentru care s-ar dispune.
Prin urmare, trebuie găsit un criteriu de proporționalitate între interesul creditorului și dreptul debitorului.
În doctrină, astfel de circumstanțe excepționale au fost identificate: ca situațiile în care debitorul nu se află în deplinătatea facultăților minatele, este piroman etc, existând un pericol cert de a-și distruge propriul bun, făcând astfel imposibilă recuperarea creanței prin urmărire silită imobiliară, în condițiile în care nu există nici alte posibilități de îndestulare, or împiedicarea efectivă a unor acte de executare (ex. întocmirea raportului de expertiză prin refuzul de a lăsa expertul tehnic/executorul în locuință).
Or, creditorul nu a făcut dovada unei circumstanțe excepționale care să justifice evacuarea temporară a unui proprietar din propriul imobil. Pentru toate aceste motive, instanța va respinge acțiunea petentei creditoare, ca neîntemeiată.” [Judecătoria Buftea, Sentința civilă nr. 2292/2015, www.rolii.ro]