Art. 836. Evaluarea imobilului urmarit

(1) Executorul judecatoresc va stabili de indata, prin incheiere, valoarea de circulatie a imobilului, raportata la pretul mediu de piata din localitatea respectiva, si o va comunica partilor.

(2) Totodata, executorul va cere biroului de cadastru si publicitate imobiliara sa ii comunice drepturile reale si alte sarcini care greveaza imobilul urmarit, precum si eventualele drepturi de preferinta inscrise in folosul altor persoane. Titularii acestor drepturi vor fi instiintati despre executare si vor fi citati la termenele fixate pentru vanzarea imobilului.

(3) La cererea partilor interesate sau in cazul in care nu poate proceda el insusi la evaluare, executorul judecatoresc va numi un expert care sa stabileasca valoarea de circulatie a imobilului.

(4) Cererea de expertiza va fi facuta de parti, in termen de 15 zile de la comunicarea incheierii prevazute la alin. (1), sub sanctiunea decaderii. Expertiza poate fi ceruta si de tertul dobanditor, de coproprietari in cazul prevazut la art. 823, precum si de creditorii intervenienti, in acelasi termen.

(5) La cerere se vor alatura toate inscrisurile care pot servi pentru evaluarea imobilului.

(6) Expertul va fi numit de catre executor prin incheiere executorie, care va arata si termenul de depunere a raportului de expertiza, dispozitiile art. 758 alin. (6)-(9) aplicandu-se in mod corespunzator. Incheierea se comunica partilor si expertului. Creditorul poate depune la dosar inscrisuri in vederea evaluarii imobilului, daca este cazul.

(7) O alta expertiza nu este admisibila, dar partile pot conveni o alta valoare.

(8) Refuzul debitorului de a permite accesul expertului in imobil in vederea evaluarii nu impiedica evaluarea, urmand sa se ia in considerare inscrisurile depuse la dosarul de executare, precum si orice alte date sau informatii disponibile, inclusiv cele obtinute de executor pe baza demersurilor intreprinse in conditiile art. 660.

Consideram ca o conventie a partilor cu privire la stabilirea pretului imobilului poate interveni exclusiv in ipoteza in care s-a procedat la expertizarea imobilului, iar valoarea stabilita prin expertiza nu poate fi acceptata. Partile nu ar putea impune executorului judecatoresc un pret de vanzare intr-o alta ipoteza, intrucat competenta stabilirii valorii de circulatie a imobilului apartine, in principal, executorului judecatoresc, iar acesta numeste un expert numai in cele doua situatii expres reglementate prin lege, si anume: atunci cand nu poate proceda el insusi la evaluare ori la cererea partilor interesate. [G.C. Frentiu, D.L. Baldean, Noul Cod de procedura civila comentat si adnotat. Editura Hamangiu 2013, p. 1204]