Art. 86. Mandatul general

Mandatarul cu procura generala poate sa reprezinte in judecata pe mandant, numai daca acest drept i-a fost dat anume. Daca cel care a dat procura generala nu are domiciliu si nici resedinta in tara sau daca procura este data unui prepus, dreptul de reprezentare in judecata se presupune dat.

Sub aspectul obiectului, imputernicirea de reprezentare trebuie sa fie ad litem, adica sa fie data sau pentru exercitiul dreptului de chemare in judecata, sau pentru reprezentarea in judecata.
Ca atare, desi noul cod nu o prevede in mod expres, se poate face distinctie intre reprezentarea in exercitiul dreptului de chemare in judecata si reprezentarea in judecata prin savarsirea actelor de procedura pe parcursul procesului.
Desigur, nimic nu impiedica partea sa imputerniceasca aceeasi persoana atat pentru exercitarea actiunii, cat si pentru reprezentarea in judecata, printr-un singur act ori prin acte distincte. [M. Tabarca in Noul Cod de procedura civila comentat si adnotat. Vol. I – art. 1-526. Coordonatori V. M. Ciobanu, M. Nicolae. Editura Universul Juridic, Bucuresti 2013, p. 236]