Art. 860. Stingerea actiunilor contra adjudecatarului

(1) Orice cerere de evictiune, totala sau partiala, privind imobilul adjudecat este definitiv stinsa.

(2) In cazul imobilelor inscrise pentru prima data in cartea funciara, in conditiile art. 829 alin. (2), cererea de evictiune se va prescrie in termen de 3 ani de la data inscrierii actului de adjudecare in cartea funciara. Aceasta prescriptie curge si impotriva minorilor si persoanelor puse sub interdictie judecatoreasca.

Nimic nu justifica pasivitatea celui care putea beneficia de termenul instituit in favoarea sa, dar nu a facut-o. De aceea, aceasta prescriptie curge si impotriva minorilor si persoanelor puse sub interdictie, termenul special fiind mai scurt decat cel de drept comun. [G. Raducan in Noul Cod de procedura civila, Comentariu pe articole. Vol. II. Art. 527-1133, coordonator G. Boroi, p. 383]