Art. 877. Solutionarea contestatiilor

(1) Toate contestatiile formulate impotriva proiectului de distribuire se judeca de instanta de executare, printr-o singura hotarare, de urgenta si cu precadere, cu citarea in termen scurt a partilor. Hotararea poate fi atacata numai cu apel in termen de 5 zile de la comunicare.

(2) Contestatorul a carui cerere a fost respinsa va raspunde fata de creditori pentru dobanzile ce trec peste acelea prevazute la art. 872 si pentru toate prejudiciile cauzate de intarzierea la plata a sumelor cuvenite.

Intrucat depunerea contestatiei are ca efect suspendarea de drept a eliberarii sau distribuirii sumelor obtinute in cadrul executarii silite, cel putin pana la primul termen de judecata fixat in cadrul acestei proceduri, creditorii indreptatiti sa participe la distribuire vor suferi prejudicii reprezentand lipsa de folosinta a sumelor ce urmau a le fi distribuite.
Din aceasta ratiune, alin. (2) a stabilit in sarcina celor aflati in culpa procesuala (contestatorii debitori sau creditori), in urma respingerii contestatiei, sa suporte despagubirile astfel cauzate, anume dobanzile ce reprezinta costul lipsei de folosinta a banilor. Acestia nu pot fi obligati decat la plata dobanzii legale si nu la dobanda stabilita prin conventie intre creditor si debitor, dobanda legala acoperind prejudiciul creat prin nefolosirea sumelor de bani. [A.P. Dimitriu, O. Farcas in Noul Cod de procedura civila. Note, corelatii, explicatii. Editura C.H. Beck. Bucuresti 2012, p. 871]