Art. 89. Renuntarea la mandat si revocarea mandatului

(1) Renuntarea la mandat sau revocarea acestuia nu poate fi opusa celeilalte parti decat de la comunicare, afara numai daca a fost facuta in sedinta de judecata si in prezenta ei.

(2) Mandatarul care renunta la imputernicire este tinut sa instiinteze atat pe cel care i-a dat mandatul, cat si instanta, cu cel putin 15 zile inainte de termenul imediat urmator renuntarii. Mandatarul nu poate renunta la mandat in cursul termenului de exercitare a cailor de atac.

In situatia in care renuntarea are loc chiar in sedinta publica, instanta va trebui sa acorde un termen in vederea asigurarii dreptului la aparare pentru mandantul ramas fara reprezentant. De asemenea, daca termenul fusese luat in cunostinta de mandatarul renuntator sau acesta isi alesese domiciliul la el, iar mandantul nu a fost prezent la termenul la care s-a facut renuntarea, apreciem ca instanta va trebui sa procedeze si la citarea mandantului. [M. Piperea/S. Popescu in Noul Cod de procedura civila. Note, corelatii, explicatii. Editura C.H. Beck, Bucuresti 2012, p. 111]

Pentru a-l proteja pe mandant, legiuitorul nu-i ingaduie mandatarului sa renunte la mandat inauntrul termenului de exercitare a cailor de atac.
Apreciem ca nesocotirea acestei interdictii poate constitui un motiv justificat pentru a se admite repunerea mandantului in termenul de declarare a caii de atac, potrivit art. 186 alin. (1). [M. Tabarca in Noul Cod de procedura civila comentat si adnotat. Vol. I – art. 1-526. Coordonatori V. M. Ciobanu, M. Nicolae. Editura Universul Juridic, Bucuresti 2013, p. 240]