Art. 890. Procesul-verbal de indeplinire a executarii

(1) Despre indeplinirea executarii obligatiilor prevazute in prezentul capitol, executorul va incheia un proces-verbal in conditiile art. 679, stabilind totodata cheltuielile de executare pe care urmeaza sa le plateasca debitorul.

(2) Procesul-verbal va fi comunicat partilor, iar un exemplar va fi pastrat la dosarul de executare.

(3) Procesul-verbal constituie titlu executoriu in privinta cheltuielilor de executare, stabilite in sarcina debitorului.