Art. 896. Termen de executare

(1) Nicio evacuare din imobilele cu destinatie de locuinta nu poate fi facuta de la data de 1 decembrie si pana la data de 1 martie a anului urmator, decat daca creditorul face dovada ca, in sensul dispozitiilor legislatiei locative, el si familia sa nu au la dispozitie o locuinta corespunzatoare ori ca debitorul si familia sa au o alta locuinta corespunzatoare in care s-ar putea muta de indata.

(2) Dispozitiile alin. (1) nu se aplica in cazul evacuarii persoanelor care ocupa abuziv, pe cai de fapt, fara niciun titlu, o locuinta si nici celor care au fost evacuati pentru ca pun in pericol relatiile de convietuire sau tulbura in mod grav linistea publica.

În condiţiile in care textul de lege face referire doar la evacuarea din imobilele cu destinaţie de locuinţă şi menţionează expres la alin. 2 când nu se aplica dispoziţiile aliniatului 1, singura situaţie in care evacuarea nu se va putea face intre 1 decembrie şi 1 martie este atunci când persoana care ocupa in fapt imobilul, opune un titlu de proprietate valabil. [Tribunalul Gorj, Secția I civilă, Decizia nr. 14/2016, portal.just.ro]