Art. 907. Interzicerea daunelor cominatorii

Pentru neexecutarea obligatiilor prevazute in prezentul capitol nu se pot acorda daune cominatorii.