Art. 910. Domeniu de aplicare

(1) Dispozitiile prezentului capitol sunt aplicabile si in cazul masurilor privitoare la minori prevazute intr-un titlu executoriu, cum sunt stabilirea locuintei minorului, darea in plasament, inapoierea minorului de catre persoana care il tine fara drept, exercitarea dreptului de a avea legaturi personale cu minorul, precum si alte masuri prevazute de lege.

(2) In aceste cazuri, executorul judecatoresc va trimite parintelui sau persoanei la care se afla minorul incheierea de incuviintare a executarii impreuna cu o somatie in care ii va comunica acesteia data la care sa se prezinte impreuna cu minorul la sediul sau ori in alt loc stabilit de executor, in vederea preluarii acestuia de catre creditor, sau, dupa caz, ii va pune in vedere sa permita celuilalt parinte sa isi exercite dreptul de a avea legaturi personale cu minorul, potrivit programului stabilit in titlul executoriu.

(3) Daca debitorul nu se va conforma somatiei executorului, acesta, la cererea creditorului, va sesiza instanta de executare pentru a se face aplicarea prevederilor art. 906.

„Procedura speciala si urgenta a ordonantei presedintiale, asa cum este ea reglementata la art. 997 si urm. din NCPC permite ca, la cererea reclamantului, executarea sa se faca fara somatie si fara trecerea unui termen.
In aceste conditii, (…) prevederile speciale de la art. 910 si urm. NCPC se aplica doar cauzelor de drept comun referitoare la minori si familie, nu si la cele vremelnice, ce se solutioneaza in procedura ordonantei presedintiale. Daca aceste textele legale mentionate anterior s-ar aplica si in cazul ordonantei presedintiale, nu ar mai avea nici un rost dispozitiile de la alin. 3 al art. 997 NCPC.” [Judecatoria Oradea, Sectia Civila, Sentinta civila nr. 6781/16.11.2013, portal.just.ro]