Art. 914. Procesul-verbal de constatare

Executorul judecatoresc va incheia un proces-verbal in care va constata modul de indeplinire a obligatiilor prevazute la art. 910 alin. (1), dispozitiile art. 890 fiind aplicabile in mod corespunzator.