Art. 915. Instanta competenta

(1) Cererea de divort este de competenta judecatoriei in circumscriptia careia se afla cea din urma locuinta comuna a sotilor. Daca sotii nu au avut locuinta comuna sau daca niciunul dintre soti nu mai locuieste in circumscriptia judecatoriei in care se afla cea din urma locuinta comuna, judecatoria competenta este aceea in circumscriptia careia isi are locuinta paratul, iar cand paratul nu are locuinta in tara si instantele romane sunt competente international, este competenta judecatoria in circumscriptia careia isi are locuinta reclamantul.

(2) Daca nici reclamantul si nici paratul nu au locuinta in tara, partile pot conveni sa introduca cererea de divort la orice judecatorie din Romania. In lipsa unui asemenea acord, cererea de divort este de competenta Judecatoriei Sectorului 5 al municipiului Bucuresti.

Decizie RIL: În interpretarea și aplicarea art. 915 alin. (2) din Codul de procedură civilă, acordul părţilor cu privire la alegerea instanţei care urmează să soluţioneze acţiunea de divorţ trebuie să fie exprimat expres.

Partile pot sa incheie o conventie cu privire la competenta teritoriala, in care sa aleaga orice judecatorie din Romania, daca niciuna din ele nu are locuinta in tara. Doar in cazul lipsei conventiei partilor devine competenta Judecatoria Sectorului 5 Bucuresti.
Si in lipsa conventiei, daca reclamantul introduce cererea de divort la o anumita judecatorie si paratul o accepta, se poate aprecia ca s-a incheiat conventia cu privire la alegerea competentei teritoriale. [C. Rosu, Drept procesual civil. Partea speciala, Editura C.H. Beck, Bucuresti 2015, p. 116]

Casatorie incheiata intr-un stat membru UE. Competența de soluționare a acțiunii de divorț. Dispozițiile art. 3 lit. b) teza I din Regulamentul (CE) nr. 2201/2003 privind competența, recunoașterea și executarea hotararilor judecatorești in materie matrimoniala și in materia raspunderii parintești, determina competența internaționala a instanțelor judecatorești din Romania in soluționarea acțiunii de divorț prin care parțile, cetațeni romani, solicita desfacerea casatoriei incheiata intr-un stat membru al Uniunii Europene.
Iar, in ipoteza in care paratul nu are locuința in țara, competența teritoriala de soluționare a acțiunii introdusa dupa intrarea in vigoare a noului Cod de procedura civila, aparține instanței de la domiciliul reclamantului. [ICCJ, Secția I civila, Decizia nr. 687 din 27 februarie 2014, www.scj.ro]