Art. 927. Nemotivarea hotararii

Hotararea prin care se pronunta divortul nu se va motiva, daca ambele parti solicita instantei aceasta.

Solicitarea partilor de a nu se motiva hotararea trebuie consemnata de instanta de judecata fie pe parcursul judecarii cauzei (in cuprinsul incheierii de sedinta), fie cu ocazia dezbaterii in fond (in cuprinsul partii introductive a hotararii), fie trebuie continuta intr-un inscris separat, semnat de ambele parti, astfel incat din cuprinsul actelor dosaului sa rezulte indubitabil vointa neindoielnica a partilor exprimata in sensul nemotivarii hotararii. [G.C. Frentiu, D.L. Baldean, Noul Cod de procedura civila comentat si adnotat. Editura Hamangiu 2013, p. 1313]