Art. 958. Valorificarea bunurilor sechestrate

Valorificarea bunurilor sechestrate nu se va putea face decat dupa ce creditorul a obtinut titlul executoriu.