Art. 959. Dispozitii speciale

In toate cazurile in care competenta de prima instanta apartine curtii de apel, calea de atac este recursul, dispozitiile art. 954 si 957 aplicandu-se in mod corespunzator.