Art. 97. Inalta Curte de Casatie si Justitie

Inalta Curte de Casatie si Justitie judeca:

1.recursurile declarate impotriva hotararilor curtilor de apel, precum si a altor hotarari, in cazurile prevazute de lege;

2.recursurile in interesul legii;

3.cererile in vederea pronuntarii unei hotarari prealabile pentru dezlegarea unor probleme de drept;

4.orice alte cereri date prin lege in competenta sa.