Art. 970. Obiectul popririi asiguratorii

Poprirea asiguratorie se poate infiinta asupra sumelor de bani, titlurilor de valoare sau altor bunuri mobile incorporale urmaribile datorate debitorului de o a treia persoana sau pe care aceasta i le va datora in viitor in temeiul unor raporturi juridice existente, in conditiile stabilite la art. 953.

Conditiile minime pentru admiterea cererii de infiintare a popririi asiguratorii constau in calitatea de creditor a celui care o solicita si existenta unui proces intre acesta si debitorul ale carui valori sau bunuri urmeaza sa fie indisponibilizate. [I. Deleanu, V. Mitea, S. Deleanu, Noul Cod de procedura civila. Comentarii pe articole. Volumul II, Articolele 622-1.133. Editura Univerul Juridic, Bucuresti 2013, p. 396]