Art. 974. Instanta competenta

Cererea pentru infiintarea sechestrului judiciar se va adresa instantei investite cu judecarea actiunii principale in cazul prevazut la art. 973 alin. (1), respectiv instantei in circumscriptia careia se afla bunul in cazurile prevazute la art. 973 alin. (2).