Art. 98. Reguli generale

(1) Competenta se determina dupa valoarea obiectului cererii aratata in capatul principal de cerere.

(2) Pentru stabilirea valorii, nu se vor avea in vedere accesoriile pretentiei principale, precum dobanzile, penalitatile, fructele, cheltuielile sau altele asemenea, indiferent de data scadentei, si nici prestatiile periodice ajunse la scadenta in cursul judecatii.

(3) In caz de contestatie, valoarea se stabileste dupa inscrisurile prezentate si explicatiile date de parti.

Potrivit dispozitiilor art. 98 alin. 1 din Codul de procedura civila, competenta se determina dupa valoarea obiectului cererii aratata în capatul principal de cerere, relevanta prezentând totodata dispozitia înscrisa în alineatul 2 al articolului, conform careia, pentru stabilirea valorii, nu se vor avea în vedere accesoriile pretentiei principale, iar în speta valoarea obiectului cererii aratata în capatul principal este de 10.000 EURO, prin urmare, în functie de aceasta valoare trebuie a se determina competenta, si nu în functie de valoarea penalitatilor, capatul de cerere privind penalitatile fiind un accesoriu al pretentiei principale.
Textul art. 99 alin. 2 din Codul de procedura civila nu-si gaseste incidenta în speta, întrucât instanta nu a fost sesizata cu judecarea a mai multor capete principale de cerere, ci a unui capat principal si respectiv a unor cereri accesorii, pentru calificarea actiunii trebuind vazut care este capatul de cerere a carui solutie nu depinde de solutia data altui capat de cerere, iar în speta este evident ca cererea având ca obiect penalitatile are caracter accesoriu, rezolvarea acesteia depinzând de solutia data cererii principale. [Curtea de Apel Oradea, Hotărârea nr. 31/2015, portal.just.ro]