Art. 993. Bunurile nesupuse vanzarii

La cererea uneia dintre parti, instanta poate proceda la imparteala bunurilor pentru care nu a dispus vanzarea potrivit art. 991.