Art. 995. Hotararea de partaj

(1) Hotararea de partaj are efect constitutiv.

(2) Odata ramasa definitiva, hotararea de partaj constituie titlu executoriu si poate fi pusa in executare chiar daca nu s-a cerut predarea efectiva a bunului ori instanta nu a dispus in mod expres aceasta predare.

(3) Hotararea de partaj este supusa numai apelului. Cu toate acestea, daca partajul s-a cerut pe cale incidentala, hotararea este supusa acelorasi cai de atac ca si hotararea data asupra cererii principale. Acelasi este si termenul pentru exercitarea caii de atac, chiar daca se ataca numai solutia data asupra partajului. Aplicarea criteriilor prevazute la art. 988 nu poate fi cenzurata pe calea recursului.

(4) Executarea cu privire la bunurile impartite poate fi ceruta in termenul de prescriptie de 10 ani prevazut la art. 706.

Este admisibila o actiune in despagubiri, atunci cand una dintre partile din procesul de partaj a fost obligata, prin hotarare definitiva, sa preia celeilalte parti un bun mobil sau imobil ori a fost obligata la contravaloarea acestuia (calculata la data partajului), iar acea parte nu executa de indata hotararea, ci lasa sa treaca un termen important (ani), astfel ca, din cauza inflatiei, valoarea bunului avuta in vedere la partaj sau, dupa caz, sulta stabilita prin hotararea de partaj este mai mica decat contravaloarea de piata a acelui bun la data executarii hotararii. Intr-o astfel de ipoteza, cealalta parte se poate adresa instantei cu o cerere in pretentii avand ca obiect contravaloarea lipsei de folosinta a bunului sau, dupa caz, actualizarea sumei datorate cu titlu de sulta, in baza principiului repararii integrale in natura a prejudiciului (regula fiind aceea ca hotararea definitiva se executa benevol, astfel ca partea care nu a executat-o este in culpa, deci poate fi trasa la raspundere pentru prejudiciul cauzat prin neexecutarea in termen rezonabil a hotararii). Pentru a evita orice confuzii, mai precizam ca obiectul si cauza celor doua actiuni sunt diferite sunt diferite (cea de partaj si actiunea in pretentii), astfel ca nu s-ar putea vorbi de vreo autoritate de lucru judecat. [G.Raducan in Noul Cod de procedura civila, Comentariu pe articole. Vol. II. Art. 527-1133, coordonator G. Boroi, p. 567]