Art. 999. Procedura de solutionare

(1) In vederea judecarii cererii, partile vor fi citate conform normelor privind citarea in procesele urgente, iar paratului i se va comunica o copie de pe cerere si de pe actele care o insotesc. Intampinarea nu este obligatorie.

(2) Ordonanta va putea fi data si fara citarea partilor. In caz de urgenta deosebita, ordonanta va putea fi data chiar in aceeasi zi, instanta pronuntandu-se asupra masurii solicitate pe baza cererii si actelor depuse, fara concluziile partilor.

(3) Judecata se face de urgenta si cu precadere, nefiind admisibile probe a caror administrare necesita un timp indelungat. Dispozitiile privind cercetarea procesului nu sunt aplicabile.

(4) Pronuntarea se poate amana cu cel mult 24 de ore, iar motivarea ordonantei se face in cel mult 48 de ore de la pronuntare.

Cum va proceda instanta in situatia in care partile se prezinta la instanta chiar daca nu au fost citate in cauza? Solutiile instantelor pe acest aspect sunt contradictorii, unele permitand participarea partilor in cauza si argumentarea pozitiilor lor, iar altele refuzand sa permita participarea.
Solutia comporta operarea unor distinctii:
Daca se va prezenta doar petentul pentru a-si sustine cererea, fara ca intimatul sa fie prezent, instanta de judecata va trebui sa refuze participarea acestuia la solutionarea cauzei, intrucat principiul egalitatii (exercitarea drepturilor procesuale in mod egal si fara discriminari) ar impune ascultarea ambelor parti. In acest sens, derogarea expresa vizeaza doar citarea partilor, iar nu si participarea la “dezbateri”. Totusi, daca petentul insista in cererea de participa la solutionarea cererii, instanta va dispune amanarea cauzei si va dispune citarea ambelor parti pentru urmatorul termen. In ipoteza in care petentul se prezinta in instanta pentru a completa anexele cererii de ordonanta sau pentru a complini cerinta timbrajului, situatie in care instanta va putea primi la dosar inscrisurile respective, fara a-i acorda cuvantul.
In ipoteza in care ambele parti se prezinta in cauza si solicita acordarea cuvantului in sustinerea apararilor, instanta ar trebui sa permita participarea in cauza a partilor, deoarece necitarea acestora a fost destinata asigurarii urgentei in solutionarea cererii, iar prezenta partilor acopera procedura. In plus, sustinerile partilor nu pot decat sa duca la clarificarea aspectelor cauzei pentru judecator, ceea ce-i va permite sa stabileasca faptele corect si sa pronunte o hotarare temeinica. [P. Piperea, R. Dan in Noul Cod de procedura civila. Note , corelatii, explicatii. Editura C.H. Beck. Bucuresti 2012, p. 957]

Conform art. 8 din NCPC „In procesul civil partilor le este garantata exercitarea drepturilor procesuale, in mod egal si fara discriminari.”
Acest lucru inseamna ca partile trebuie sa beneficieze de drepturi procesuale egale, adica in situatii identice partilor trebuie sa li se asigure tratament identic.
Fiind data „ fara citare”, in virtutea caracterului urgent al cererii de ordonanta presedintiala, inseamna ca instanta se va pronunta in baza actelor atasate cererii, fara a asculta niciuna din parti.
In contextul in care judecatorul a acordat cuvantul reprezentantilor reclamantei, desi partile nu fusesera citate si in lipsa oricarui reprezentant al paratei, care, de asemenea, nu fusese citata, s-a creat un dezechilibru in exercitarea drepturilor procesuale ale partilor. Renuntarea la etapa dezbaterilor, caracteristica ordonantei fara citare, si-a produs efecte numai fata de parata, reclamanta beneficiind de posibilitatea sustinerii argumentelor sale in fata instantei. [Curtea de Apel Craiova, Decizia civila nr. 493/2014, portal.just.ro]