Codul de procedura penala adnotat

***Cuprinde modificările aduse prin OUG nr. 70/2016, publicată în Monitorul Oficial cu numărul 866 din 31 octombrie 2016.***

PARTEA GENERALA

TITLUL I. Principiile si limitele aplicarii legii procesuale penale

Art. 1. Normele de procedura penala si scopul acestora
Art. 2. Legalitatea procesului penal
Art. 3. Separarea functiilor judiciare
Art. 4. Prezumtia de nevinovatie
Art. 5. Aflarea adevarului
Art. 6. Ne bis in idem
Art. 7. Obligativitatea punerii in miscare si a exercitarii actiunii penale
Art. 8. Caracterul echitabil si termenul rezonabil al procesului penal
Art. 9. Dreptul la libertate si siguranta
Art. 10. Dreptul la aparare
Art. 11. Respectarea demnitatii umane si a vietii private
Art. 12. Limba oficiala si dreptul la interpret
Art. 13. Aplicarea legii procesuale penale in timp si spatiu

TITLUL II. Actiunea penala si actiunea civila in procesul penal
CAPITOLUL I. Actiunea penala

Art. 14. Obiectul si exercitarea actiunii penale
Art. 15. Conditiile de punere in miscare sau de exercitare a actiunii penale
Art. 16. Cazurile care impiedica punerea in miscare si exercitarea actiunii penale
Art. 17. Stingerea actiunii penale
Art. 18. Continuarea procesului penal la cererea suspectului sau inculpatului

CAPITOLUL II. Actiunea civila

Art. 19. Obiectul si exercitarea actiunii civile
Art. 20. Constituirea ca parte civila
Art. 21. Introducerea in procesul penal a partii responsabile civilmente
Art. 22. Renuntarea la pretentiile civile
Art. 23. Tranzactia, medierea si recunoasterea pretentiilor civile
Art. 24. Exercitarea actiunii civile de catre sau fata de succesori
Art. 25. Rezolvarea actiunii civile in procesul penal
Art. 26. Disjungerea actiunii civile
Art. 27. Cazurile de solutionare a actiunii civile la instanta civila
Art. 28. Autoritatea hotararii penale in procesul civil si efectele hotararii civile in procesul penal

TITLUL III. Participantii in procesul penal
CAPITOLUL I. Dispozitii generale

Art. 29. Participantii in procesul penal
Art. 30. Organele judiciare
Art. 31. Avocatul
Art. 32. Partile
Art. 33. Subiectii procesuali principali
Art. 34. Alti subiecti procesuali

CAPITOLUL II. Competenta organelor judiciare
SECTIUNEA 1. Competenta functionala, dupa materie si dupa calitatea persoanei a instantelor judecatoresti

Art. 35. Competenta judecatoriei
Art. 36. Competenta tribunalului
Art. 37. Competenta tribunalului militar
Art. 38. Competenta curtii de apel
Art. 39. Competenta curtii militare de apel
Art. 40. Competenta Inaltei Curti de Casatie si Justitie

SECTIUNEA a 2-a. Competenta teritoriala a instantelor judecatoresti

Art. 41. Competenta pentru infractiunile savarsite pe teritoriul Romaniei
Art. 42. Competenta pentru infractiunile savarsite in afara teritoriului Romaniei

SECTIUNEA a 3-a. Dispozitii speciale privind competenta instantelor judecatoresti

Art. 43. Reunirea cauzelor
Art.44. Competenta in caz de reunire a cauzelor
Art. 45. Procedura de reunire a cauzelor
Art. 46. Disjungerea cauzelor
Art. 47. Exceptiile de necompetenta
Art. 48. Competenta in caz de schimbare a calitatii inculpatului
Art. 49. Competenta in caz de schimbare a incadrarii juridice sau a calificarii faptei
Art. 50. Declinarea de competenta
Art. 51. Conflictul de competenta
Art. 52. Chestiunile prealabile

SECTIUNEA a 4-a. Competenta judecatorului de drepturi si libertati si a judecatorului de camera preliminara

Art. 53. Competenta judecatorului de drepturi si libertati
Art. 54. Competenta judecatorului de camera preliminara

SECTIUNEA a 5-a. Organele de urmarire penala si competenta acestora

Art. 55. Organele de urmarire penala
Art. 56. Competenta procurorului
Art. 57. Competenta organelor de cercetare penala
Art. 58. Verificarea competentei
Art. 59. Extinderea competentei teritoriale
Art. 60. Cazurile urgente
Art. 61. Actele incheiate de unele organe de constatare
Art. 62. Actele incheiate de comandantii de nave si aeronave
Art. 63. Dispozitii comune

SECTIUNEA a 6-a. Incompatibilitatea si stramutarea

Art. 64. Incompatibilitatea judecatorului
Art. 65. Incompatibilitatea procurorului, a organului de cercetare penala, a magistratului-asistent si a grefierului
Art. 66. Abtinerea
Art. 67. Recuzarea
Art. 68. Procedura de solutionare a abtinerii sau recuzarii
Art. 69. Procedura de solutionare a abtinerii sau recuzarii persoanei care efectueaza urmarirea penala
Art. 70. Procedura de solutionare a abtinerii sau recuzarii procurorului
Art. 71. Temeiul stramutarii
Art. 72. Cererea de stramutare si efectele acesteia
Art. 73. Procedura de solutionare a cererii de stramutare
Art. 74. Solutionarea cererii
Art. 75. Alte dispozitii
Art. 76. Desemnarea altei instante pentru judecarea cauzei

CAPITOLUL III. Subiectii procesuali principali si drepturile acestora

Art. 77. Suspectul
Art. 78. Drepturile suspectului
Art. 79. Persoana vatamata
Art. 80. Desemnarea unui reprezentant al persoanelor vatamate
Art. 81. Drepturile persoanei vatamate

CAPITOLUL IV. Inculpatul si drepturile acestuia

Art. 82.Inculpatul
Art. 83. Drepturile inculpatului

CAPITOLUL V. Partea civila si drepturile acesteia

Art. 84. Partea civila
Art. 85.Drepturile partii civile

CAPITOLUL VI. Partea responsabila civilmente si drepturile acesteia

Art. 86. Partea responsabila civilmente
Art. 87. Drepturile partii responsabile civilmente

CAPITOLUL VII. Avocatul. Asistenta juridica si reprezentarea

Art. 88. Avocatul
Art. 89. Asistenta juridica a suspectului sau a inculpatului
Art. 90. Asistenta juridica obligatorie a suspectului sau a inculpatului
Art. 91. Avocatul din oficiu
Art. 92. Drepturile avocatului suspectului si inculpatului
Art. 93. Asistenta juridica a persoanei vatamate, a partii civile si a partii responsabile civilmente
Art. 94. Consultarea dosarului
Art. 95. Dreptul de a formula plangere
Art. 96. Reprezentarea

TITLUL IV. Probele, mijloacele de proba si procedeele probatorii
CAPITOLUL I. Reguli generale

Art. 97. Proba si mijloacele de proba
Art. 98. Obiectul probatiunii
Art. 99. Sarcina probei
Art. 100. Administrarea probelor
Art. 101. Principiul loialitatii administrarii probelor
Art. 102. Excluderea probelor obtinute in mod nelegal
Art. 103. Aprecierea probelor

CAPITOLUL II. Audierea persoanelor
SECTIUNEA 1. Reguli generale in materia audierii persoanelor

Art. 104. Persoanele audiate in cursul procesului penal
Art. 105. Audierea prin interpret
Art. 106. Reguli speciale privind ascultarea

SECTIUNEA a 2-a. Audierea suspectului sau a inculpatului

Art. 107. Intrebarile privind persoana suspectului sau a inculpatului
Art. 108. Comunicarea drepturilor si a obligatiilor
Art. 109.Modul de ascultare
Art. 110. Consemnarea declaratiilor

SECTIUNEA a 3-a. Audierea persoanei vatamate, a partii civile si a partii responsabile civilmente

Art. 111. Modul de audiere a persoanei vatamate
Art. 112. Modul de audiere a partii civile si a partii responsabile civilmente
Art. 113. Protectia persoanei vatamate si a partii civile

SECTIUNEA a 4-a. Audierea martorilor

Art. 114. Persoanele audiate ca martor
Art. 115. Capacitatea de a fi martor
Art. 116. Obiectul si limitele declaratiei martorului
Art. 117. Persoanele care au dreptul de a refuza sa dea declaratii in calitate de martor
Art. 118. Dreptul martorului de a nu se acuza
Art. 119. Intrebarile privind persoana martorului
Art. 120. Comunicarea drepturilor si obligatiilor
Art. 121. Juramantul si declaratia solemna a martorului
Art. 122. Modul de audiere a martorului
Art. 123. Consemnarea declaratiilor
Art. 124. Cazurile speciale de audiere a martorului

SECTIUNEA a 5-a. Protectia martorilor
§ 1.Protectia martorilor amenintati

Art. 125. Martorul amenintat
Art. 126. Masurile de protectie dispuse in cursul urmaririi penale
Art. 127. Masurile de protectie dispuse in cursul judecatii
Art. 128. Dispunerea masurii protectiei martorului in cursul judecatii
Art. 129. Audierea martorului protejat

§ 2. Protectia martorilor vulnerabili

Art. 130. Martorul vulnerabil

SECTIUNEA a 6-a. Confruntarea

Art. 131. Confruntarea

CAPITOLUL III. Identificarea persoanelor si a obiectelor

Art. 132. Scopul si obiectul masurii
Art. 133. Audierea prealabila a persoanei care face identificarea
Art. 134. Identificarea persoanelor
Art. 135. Identificarea obiectelor
Art. 136. Alte identificari
Art. 137. Pluralitatea de identificari

CAPITOLUL IV. Metode speciale de supraveghere sau cercetare

Art. 138. Dispozitii generale
Art. 139. Supravegherea tehnica
Art. 140. Procedura de emitere a mandatului de supraveghere tehnica
Art. 141. Autorizarea unor masuri de supraveghere tehnica de catre procuror
Art. 142. Punerea in executare a mandatului de supraveghere tehnica
Art. 142^1
Art. 143. Consemnarea activitatilor de supraveghere tehnica
Art. 144. Prelungirea mandatului de supraveghere tehnica
Art. 145. Informarea persoanei supravegheate
Art. 146. Conservarea materialelor rezultate din supravegherea tehnica
Art. 146^1. Obtinerea datelor privind tranzactiile financiare ale unei persoane
Art. 147. Retinerea, predarea si perchezitionarea trimiterilor postale
Art. 148. Utilizarea investigatorilor sub acoperire sau cu identitate reala si a colaboratorilor
Art. 149. Masurile de protectie a investigatorilor sub acoperire si a colaboratorilor
Art. 150. Participarea autorizata la anumite activitati
Art. 151. Livrarea supravegheata
Art. 152. Obtinerea datelor generate sau prelucrate de catre furnizorii de retele publice de comunicatii electronice sau furnizorii de servicii de comunicatii electronice destinate publicului, altele decat continutul comunicatiilor, si retinute de catre acestia
Art. 153. Obtinerea de date privind situatia financiara a unei persoane

CAPITOLUL V. Conservarea datelor informatice

Art. 154. Conservarea datelor informatice
Art. 155. Abrogat

CAPITOLUL VI. Perchezitia si ridicarea de obiecte si inscrisuri

Art. 156. Dispozitii comune

SECTIUNEA 1. Perchezitia domiciliara

Art. 157. Cazurile si conditiile in care se poate dispune perchezitia domiciliara
Art. 158. Procedura de emitere a mandatului de perchezitie domiciliara
Art. 159. Efectuarea perchezitiei domiciliare
Art. 160. Identificarea si pastrarea obiectelor
Art. 161. Procesul-verbal de perchezitie
Art. 162. Masurile privind obiectele ori inscrisurile ridicate
Art. 163. Conservarea sau valorificarea obiectelor ridicate
Art. 164. Dispozitii speciale privind perchezitiile efectuate la o autoritate publica, institutie publica sau la alte persoane juridice de drept public

SECTIUNEA a 2-a. Alte forme de perchezitie

Art. 165. Cazurile si conditiile in care se efectueaza perchezitia corporala
Art. 166. Efectuarea perchezitiei corporale
Art. 167. Perchezitia unui vehicul
Art. 168. Perchezitia informatica
Art. 168^1. Efectuarea perchezitiei informatice de lucratori de politie

SECTIUNEA a 3-a. Ridicarea de obiecte si inscrisuri

Art. 169. Ridicarea de obiecte si inscrisuri
Art. 170. Predarea obiectelor, inscrisurilor sau a datelor informatice
Art. 171. Ridicarea silita de obiecte si inscrisuri

CAPITOLUL VII. Expertiza si constatarea

Art. 172. Dispunerea efectuarii expertizei sau a constatarii
Art. 173. Numirea expertului
Art. 174. Incompatibilitatea expertului
Art. 175. Drepturile si obligatiile expertului
Art. 176. Inlocuirea expertului
Art. 177. Procedura efectuarii expertizei
Art. 178. Raportul de expertiza
Art. 179. Audierea expertului
Art. 180. Suplimentul de expertiza
Art. 181. Efectuarea unei noi expertize
Art. 181^1. Obiectul constatarii si raportul de constatare
Art. 182. Lamuririle cerute la institutul de emisiune
Art. 183. Prezentarea scriptelor de comparatie
Art. 184. Expertiza medico-legala psihiatrica
Art. 185. Autopsia medico-legala
Art. 186. Exhumarea
Art. 187. Autopsia medico-legala a fetusului sau a nou-nascutului
Art. 188. Expertiza toxicologica
Art. 189. Examinarea medico-legala a persoanei
Art. 190. Examinarea fizica
Art. 191.Expertiza genetica judiciara

CAPITOLUL VIII. Cercetarea locului faptei si reconstituirea

Art. 192. Cercetarea la fata locului
Art. 193. Reconstituirea
Art. 194. Prezenta altor persoane la cercetarea la fata locului si la reconstituire
Art. 195. Procesul-verbal de cercetare la fata locului sau de reconstituire

CAPITOLUL IX. Fotografierea si luarea amprentelor suspectului, inculpatului sau ale altor persoane

Art. 196. Fotografierea si luarea amprentelor suspectului, inculpatului sau ale altor persoane

CAPITOLUL X.Mijloace materiale de proba

Art. 197. Obiectele ca mijloace de proba

CAPITOLUL XI. Inscrisurile

Art. 198. Mijloacele de proba scrise
Art. 199. Cuprinsul si forma procesului-verbal
Art. 200. Comisia rogatorie
Art. 201. Delegarea

TITLUL V. Masurile preventive si alte masuri procesuale
CAPITOLUL I. Masurile preventive
SECTIUNEA 1.Dispozitii generale

Art. 202. Scopul, conditiile generale de aplicare si categoriile masurilor preventive
Art. 203. Organul judiciar competent si actul prin care se dispune asupra masurilor preventive
Art. 204. Calea de atac impotriva incheierilor prin care se dispune asupra masurilor preventive in cursul urmaririi penale
Art. 205. Calea de atac impotriva incheierilor prin care se dispune asupra masurilor preventive in procedura camerei preliminare
Art. 206. Calea de atac impotriva incheierilor prin care se dispune asupra masurilor preventive in cursul judecatii
Art. 207. Verificarea masurilor preventive in procedura de camera preliminara
Art. 208. Verificarea masurilor preventive in cursul judecatii
Art. 208^1. Modificarea continutului unor masuri preventive

SECTIUNEA a 2-a. Retinerea

Art. 209. Retinerea
Art. 210. Incunostintarea despre retinere

SECTIUNEA a 3-a.Controlul judiciar

Art. 211. Conditii generale
Art. 212. Luarea masurii controlului judiciar de catre procuror
Art. 213. Calea de atac impotriva masurii controlului judiciar dispuse de procuror
Art. 214. Luarea masurii controlului judiciar de catre judecatorul de camera preliminara sau instanta de judecata
Art. 215. Continutul controlului judiciar
Art. 215^1. Durata controlului judiciar

SECTIUNEA a 4-a. Controlul judiciar pe cautiune

Art. 216. Conditii generale
Art. 217. Continutul cautiunii

SECTIUNEA a 5-a. Arestul la domiciliu

Art. 218. Conditiile generale de luare a masurii arestului la domiciliu
Art. 219. Luarea masurii arestului la domiciliu de catre judecatorul de drepturi si libertati
Art. 220. Luarea masurii arestului la domiciliu de catre judecatorul de camera preliminara sau instanta de judecata
Art. 221. Continutul masurii arestului la domiciliu
Art. 222. Durata arestului la domiciliu

SECTIUNEA a 6-a. Arestarea preventiva

Art. 223. Conditiile si cazurile de aplicare a masurii arestarii preventive
Art. 224. Propunerea de arestare preventiva a inculpatului in cursul urmaririi penale
Art. 225. Solutionarea propunerii de arestare preventiva in cursul urmaririi penale
Art. 226. Admiterea propunerii de arestare preventiva in cursul urmaririi penale
Art. 227. Respingerea propunerii de arestare preventiva in cursul urmaririi penale
Art. 228. Incunostintarea despre arestarea preventiva si locul de detinere a inculpatului arestat preventiv
Art. 229. Luarea masurilor de ocrotire in caz de arestare preventiva in cursul urmaririi penale
Art. 230. Mandatul de arestare preventiva
Art. 231. Executarea mandatului de arestare preventiva emis in lipsa inculpatului
Art. 232. Negasirea persoanei prevazute in mandatul de arestare preventiva
Art. 233. Durata arestarii preventive a inculpatului in cursul urmaririi penale
Art. 234. Prelungirea arestarii preventive in cursul urmaririi penale
Art. 235. Procedura prelungirii arestarii preventive in cursul urmaririi penale
Art. 236. Admiterea propunerii de prelungire a arestarii preventive in cursul urmaririi penale
Art. 237. Respingerea propunerii de prelungire a arestarii preventive in cursul urmaririi penale
Art. 238. Arestarea preventiva a inculpatului in procedura de camera preliminara si in cursul judecatii
Art. 239. Durata maxima a arestarii preventive a inculpatului in cursul judecatii in prima instanta
Art. 240. Tratamentul medical sub paza permanenta

SECTIUNEA a 7-a. Incetarea de drept, revocarea si inlocuirea masurilor preventive

Art. 241. Incetarea de drept a masurilor preventive
Art. 242. Revocarea masurilor preventive si inlocuirea unei masuri preventive cu o alta masura preventiva

SECTIUNEA a 8-a. Dispozitii speciale privind masurile preventive aplicate minorilor

Art. 243. Conditii speciale de aplicare fata de minori a masurilor preventive
Art. 244. Conditii speciale de executare a retinerii si arestarii preventive dispuse fata de minori

CAPITOLUL II. Aplicarea provizorie a masurilor de siguranta cu caracter medical
SECTIUNEA 1. Obligarea provizorie la tratament medical

Art. 245. Conditiile de aplicare si continutul masurii
Art. 246. Procedura de aplicare si de ridicare a masurii

SECTIUNEA a 2-a. Internarea medicala provizorie

Art. 247. Conditiile de aplicare si continutul masurii
Art. 248. Procedura de aplicare si de ridicare a masurii

CAPITOLUL III. Masurile asiguratorii, restituirea lucrurilor si restabilirea situatiei anterioare savarsirii infractiunii

Art. 249. Conditiile generale de luare a masurilor asiguratorii
Art. 250. Contestarea masurilor asiguratorii
Art. 250^1. Contestarea masurilor asiguratorii dispuse in cursul judecatii
Art. 251. Organele care aduc la indeplinire masurile asiguratorii
Art. 252. Procedura sechestrului
Art. 252^1. Cazuri speciale de valorificare a bunurilor mobile sechestrate
Art. 252^2. Valorificarea bunurilor mobile sechestrate in cursul urmaririi penale
Art. 252^3. Valorificarea bunurilor mobile sechestrate in cursul judecatii
Art. 252^4. Contestarea modului de valorificare a bunurilor mobile sechestrate
Art. 253. Procesul-verbal de sechestru si notarea sau inscrierea ipotecara
Art. 254. Poprirea
Art. 255. Restituirea lucrurilor
Art. 256. Restabilirea situatiei anterioare

TITLUL VI. Acte procesuale si procedurale comune
CAPITOLUL I. Citarea, comunicarea actelor procedurale si mandatul de aducere

Art. 257. Modul de citare
Art. 258. Continutul citatiei
Art. 259. Locul de citare
Art. 260. Inmanarea citatiei
Art. 261. Inmanarea citatiei altor persoane
Art. 261^1. Imposibilitatea de a comunica citatia
Art. 262. Dovada de primire si procesul-verbal de predare a citatiei
Art. 263. Incidente privind citarea
Art. 264. Comunicarea altor acte procedurale
Art. 265. Mandatul de aducere
Art. 266. Executarea mandatului de aducere
Art. 267. Accesul la bazele electronice de date

CAPITOLUL II. Termenele

Art. 268. Consecintele nerespectarii termenului
Art. 269. Calculul termenelor procedurale
Art. 270. Acte considerate ca facute in termen
Art. 271. Calculul termenelor in cazul masurilor privative sau restrictive de drepturi

CAPITOLUL III. Cheltuielile judiciare

Art. 272. Acoperirea cheltuielilor judiciare
Art. 273. Sumele cuvenite martorului, expertului si interpretului
Art. 274. Plata cheltuielilor avansate de stat in caz de renuntare la urmarirea penala, condamnare, amanarea aplicarii pedepsei sau renuntarea la aplicarea pedepsei
Art. 275. Plata cheltuielilor avansate de stat in celelalte cazuri
Art. 276. Plata cheltuielilor judiciare facute de parti

CAPITOLUL IV. Modificarea actelor procedurale, indreptarea erorilor materiale si inlaturarea unor omisiuni vadite

Art. 277. Modificari in acte procedurale
Art. 278. Indreptarea erorilor materiale
Art. 279. Inlaturarea unor omisiuni vadite

CAPITOLUL V. Nulitatile

Art. 280. Efectele nulitatii
Art. 281. Nulitatile absolute
Art. 282. Nulitatile relative

CAPITOLUL VI. Amenda judiciara

Art. 283. Abateri judiciare
Art. 284. Procedura privitoare la amenda judiciara

PARTEA SPECIALA
TITLUL I. Urmarirea penala
CAPITOLUL I. Dispozitii generale

Art. 285. Obiectul urmaririi penale
Art. 286. Actele organelor de urmarire penala
Art. 287. Pastrarea unor acte de urmarire penala

CAPITOLUL II. Sesizarea organelor de urmarire penala
SECTIUNEA 1. Reglementari generale

Art. 288. Modurile de sesizare
Art. 289. Plangerea
Art. 290. Denuntul
Art. 291. Sesizarile facute de persoane cu functii de conducere si de alte persoane
Art. 292. Sesizarea din oficiu
Art. 293. Constatarea infractiunii flagrante
Art. 294. Examinarea sesizarii
Art. 294^1. Efectuarea de verificari prealabile

SECTIUNEA a 2-a. Plangerea prealabila

Art. 295. Plangerea prealabila
Art. 296. Termenul de introducere a plangerii prealabile
Art. 297. Obligatiile organului de urmarire penala in procedura plangerii prealabile
Art. 298. Procedura in cazul infractiunii flagrante

CAPITOLUL III. Conducerea si supravegherea activitatii organelor de cercetare penala de catre procuror

Art. 299. Obiectul supravegherii
Art. 300. Modalitatile de exercitare a supravegherii
Art. 301. Trimiterea la organul competent
Art. 302. Trecerea cauzei de la un organ de cercetare penala la altul
Art. 303. Dispozitiile date de procuror
Art. 304. Infirmarea actelor procesuale sau procedurale

CAPITOLUL IV. Efectuarea urmaririi penale
SECTIUNEA 1. Desfasurarea urmaririi penale

Art. 305. Inceperea urmaririi penale
Art. 306. Obligatiile organelor de urmarire penala
Art. 307. Aducerea la cunostinta a calitatii de suspect
Art. 308. Procedura audierii anticipate
Art. 309. Punerea in miscare a actiunii penale
Art. 310. Dispozitii privind luarea unor masuri fata de faptuitor
Art. 311. Extinderea urmaririi penale sau schimbarea incadrarii juridice

SECTIUNEA a 2-a. Suspendarea urmaririi penale

Art. 312. Cazurile de suspendare
Art. 313. Sarcina organului de urmarire pe timpul suspendarii

SECTIUNEA a 3-a. Clasarea si renuntarea la urmarirea penala

Art. 314. Solutiile de neurmarire si netrimitere in judecata
Art. 315. Clasarea
Art. 316. Instiintarea despre clasare
Art. 317. Restituirea dosarului organului de cercetare penala
Art. 318. Renuntarea la urmarirea penala
Art. 319. Continuarea urmaririi penale la cererea suspectului sau a inculpatului
Art. 320. Modul de sesizare a procurorului pentru solutionarea cauzei

SECTIUNEA a 4-a.Terminarea urmaririi penale

Art. 321. Inaintarea dosarului privind pe inculpat
Art. 322. Verificarea lucrarilor urmaririi penale
Art. 323.Restituirea cauzei sau trimiterea la alt organ de urmarire penala

SECTIUNEA a 5-a. Dispozitii privind efectuarea urmaririi penale de catre procuror

Art. 324.Efectuarea urmaririi penale de catre procuror
Art. 325. Preluarea cauzelor de la alte parchete
Art. 326. Trimiterea cauzei la un alt parchet

CAPITOLUL V. Rezolvarea cauzelor si sesizarea instantei

Art. 327. Rezolvarea cauzelor
Art. 328. Cuprinsul rechizitoriului
Art. 329. Actul de sesizare a instantei
Art. 330. Dispozitiile privitoare la masurile preventive sau asiguratorii
Art. 331. Dispozitiile privitoare la masurile de siguranta

CAPITOLUL VI. Reluarea urmaririi penale

Art. 332. Cazurile de reluare a urmaririi penale
Art. 333. Reluarea urmaririi penale dupa suspendare
Art. 334. Reluarea urmaririi penale in caz de restituire
Art. 335.Reluarea in caz de redeschidere a urmaririi penale

CAPITOLUL VII. Plangerea impotriva masurilor si actelor de urmarire penala

Art. 336. Dreptul de a face plangere
Art. 337. Obligatia de inaintare a plangerii
Art. 338. Termenul de rezolvare
Art. 339. Plangerea impotriva actelor procurorului
Art. 340. Plangerea impotriva solutiilor de neurmarire sau netrimitere in judecata
Art. 341. Solutionarea plangerii de catre judecatorul de camera preliminara

TITLUL II. Camera preliminara

Art. 342. Obiectul procedurii in camera preliminara
Art. 343. Durata procedurii in camera preliminara
Art. 344. Masurile premergatoare
Art. 345. Procedura in camera preliminara
Art. 346. Solutiile
Art. 347. Contestatia
Art. 348. Masurile preventive in procedura de camera preliminara

TITLUL III. Judecata
CAPITOLUL I. Dispozitii generale

Art. 349. Rolul instantei de judecata
Art. 350. Locul unde se desfasoara judecata
Art. 351. Oralitatea, nemijlocirea si contradictorialitatea
Art. 352. Publicitatea sedintei de judecata
Art. 353. Citarea la judecata
Art. 354. Compunerea instantei
Art. 355. Judecata de urgenta in cauzele cu arestati preventiv sau aflati in arest la domiciliu
Art. 356. Asigurarea apararii
Art. 357. Atributiile presedintelui completului
Art. 358. Strigarea cauzei si apelul celor citati
Art. 359. Asigurarea ordinii si solemnitatii sedintei
Art. 360. Constatarea infractiunilor de audienta
Art. 361. Pregatirea sedintei de judecata
Art. 362. Masurile preventive in cursul judecatii
Art. 363. Participarea procurorului la judecata
Art. 364. Participarea inculpatului la judecata si drepturile acestuia
Art. 365. Participarea celorlalte parti la judecata si drepturile acestora
Art. 366. Participarea persoanei vatamate si a altor subiecti procesuali la judecata si drepturile acestora
Art. 367. Suspendarea judecatii
Art. 368. Suspendarea judecatii in caz de extradare activa
Art. 369. Notele privind desfasurarea sedintei de judecata
Art. 370. Felul hotararilor

CAPITOLUL II. Judecata in prima instanta
SECTIUNEA 1. Desfasurarea judecarii cauzelor

Art. 371. Obiectul judecatii
Art. 372. Verificarile privitoare la inculpat
Art. 373. Masurile premergatoare privind martorii, expertii si interpretii
Art. 374. Aducerea la cunostinta a invinuirii, lamuriri si cereri
Art. 375. Procedura in cazul recunoasterii invinuirii
Art. 376. Ordinea cercetarii judecatoresti
Art. 377. Cercetarea judecatoreasca in cazul recunoasterii invinuirii
Art. 378. Audierea inculpatului
Art. 379. Audierea coinculpatilor
Art. 380. Audierea persoanei vatamate, a partii civile si a partii responsabile civilmente
Art. 381. Audierea martorului si a expertului
Art. 382. Consemnarea declaratiilor
Art. 383. Renuntarea la probe si imposibilitatea administrarii probelor
Art. 384. Prezentarea mijloacelor materiale de proba
Art. 385. Amanarea pentru probe noi
Art. 386. Schimbarea incadrarii juridice
Art. 387. Terminarea cercetarii judecatoresti
Art. 388. Dezbaterile si ordinea in care se da cuvantul
Art. 389. Ultimul cuvant al inculpatului
Art. 390. Concluziile scrise

SECTIUNEA a 2-a. Deliberarea si hotararea instantei

Art. 391. Solutionarea cauzei
Art. 392. Deliberarea
Art. 393. Obiectul deliberarii
Art. 394. Luarea hotararii
Art. 395. Reluarea cercetarii judecatoresti sau a dezbaterilor
Art. 396. Rezolvarea actiunii penale
Art. 397. Rezolvarea actiunii civile
Art. 398. Cheltuielile judiciare
Art. 399. Dispozitiile cu privire la masurile preventive
Art. 400. Minuta
Art. 401. Cuprinsul hotararii
Art. 402. Continutul partii introductive
Art. 403. Continutul expunerii
Art. 404. Continutul dispozitivului
Art. 405. Pronuntarea hotararii
Art. 406. Redactarea si semnarea hotararii
Art. 407. Comunicarea hotararii

CAPITOLUL III. Apelul

Art. 408. Hotararile supuse apelului
Art. 409. Persoanele care pot face apel
Art. 410. Termenul de declarare a apelului
Art. 411. Repunerea in termen
Art. 412. Declararea si motivarea apelului
Art. 413. Instanta la care se depune apelul
Art. 414. Renuntarea la apel
Art. 415. Retragerea apelului
Art. 416. Efectul suspensiv al apelului
Art. 417. Efectul devolutiv al apelului si limitele sale
Art. 418. Neagravarea situatiei in propriul apel
Art. 419. Efectul extensiv al apelului
Art. 420. Judecarea apelului
Art. 421. Solutiile la judecata in apel
Art. 422. Chestiunile complementare
Art. 423. Desfiintarea hotararii
Art. 424. Continutul deciziei instantei de apel si comunicarea acesteia
Art. 425. Limitele rejudecarii

CAPITOLUL IIII. Contestatia

Art. 425^1. Declararea si solutionarea contestatiei

CAPITOLUL V. Caile extraordinare de atac
SECTIUNEA 1. Contestatia in anulare

Art. 426. Cazurile de contestatie in anulare
Art. 427. Cererea de contestatie in anulare
Art. 428. Termenul de introducere a contestatiei in anulare
Art. 429. Instanta competenta
Art. 430. Suspendarea executarii
Art. 431. Admiterea in principiu
Art. 432. Procedura de judecare

SECTIUNEA 2. Recursul in casatie

Art. 433. Scopul recursului in casatie si instanta competenta
Art. 434. Hotararile supuse recursului in casatie
Art. 435. Termenul de declarare a recursului in casatie
Art. 436. Declararea recursului in casatie
Art. 437. Motivarea recursului in casatie
Art. 438. Cazurile in care se poate face recurs in casatie
Art. 439. Procedura de comunicare
Art. 440. Admiterea in principiu
Art. 441. Suspendarea executarii
Art. 442. Efectul devolutiv si limitele sale
Art. 443. Efectul extensiv si limitele sale
Art. 444. Neagravarea situatiei in propriul recurs in casatie
Art. 445. Prezenta partilor si a procurorului
Art. 446. Judecarea recursului in casatie
Art. 447. Verificarea legalitatii hotararii
Art. 448. Solutiile la judecata recursului in casatie
Art. 449. Desfiintarea hotararii si continutul deciziei
Art. 450. Limitele judecarii
Art. 451. Procedura de rejudecare

SECTIUNEA a 3-a. Revizuirea

Art. 452. Hotararile supuse revizuirii
Art. 453. Cazurile de revizuire
Art. 454. Dovedirea unor cazuri de revizuire
Art. 455. Persoanele care pot cere revizuirea
Art. 456. Cererea de revizuire
Art. 457. Termenul de introducere a cererii
Art. 458. Instanta competenta
Art. 459. Admiterea in principiu
Art. 460. Masurile care pot fi luate odata cu sau ulterior admiterii in principiu
Art. 461. Rejudecarea
Art. 462. Solutiile dupa rejudecare
Art. 463. Calea de atac
Art. 464. Efectele respingerii cererii de revizuire
Art. 465. Revizuirea in cazul hotararilor Curtii Europene a Drepturilor Omului

SECTIUNEA a 4-a. Redeschiderea procesului penal in cazul judecarii in lipsa persoanei condamnate

Art. 466. Redeschiderea procesului penal in cazul judecarii in lipsa persoanei condamnate
Art. 467. Cererea de redeschidere a procesului penal
Art. 468. Masurile premergatoare
Art. 469. Judecarea cererii de redeschidere a procesului
Art. 470. Rejudecarea cauzei

CAPITOLUL VI. Dispozitii privind asigurarea unei practici judiciare unitare
SECTIUNEA 1. Recursul in interesul legii

Art. 471. Cererea de recurs in interesul legii
Art. 472. Conditiile de admisibilitate
Art. 473. Judecarea recursului in interesul legii
Art. 474. Continutul hotararii si efectele ei
Art. 474^1. Incetarea sau modificarea efectelor deciziei.

SECTIUNEA a 2-a. Sesizarea Inaltei Curti de Casatie si Justitie in vederea pronuntarii unei hotarari prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept

Art. 475. Obiectul sesizarii
Art. 476. Procedura de judecata
Art. 477. Continutul si efectele hotararii
Art. 477^1. Incetarea sau modificarea efectelor deciziei

TITLUL IV. Proceduri speciale
CAPITOLUL I. Acordul de recunoastere a vinovatiei

Art. 478. Titularii acordului de recunoastere a vinovatiei si limitele acestuia
Art. 479. Obiectul acordului de recunoastere a vinovatiei
Art. 480. Conditiile incheierii acordului de recunoastere a vinovatiei
Art. 481. Forma acordului de recunoastere a vinovatiei
Art. 482. Continutul acordului de recunoastere a vinovatiei
Art. 483. Sesizarea instantei cu acordul de recunoastere a vinovatiei
Art. 484. Procedura in fata instantei
Art. 485. Solutiile instantei
Art. 486. Solutionarea actiunii civile
Art. 487. Cuprinsul sentintei
Art. 488. Calea de atac

CAPITOLUL I1. Contestatia privind durata procesului penal

Art. 488^1. Introducerea contestatiei
Art. 488^2. Competenta de solutionare
Art. 488^3. Continutul contestatiei
Art. 488^4. Procedura de solutionare a contestatiei
Art. 488^5. Solutionarea contestatiei
Art. 488^6. Solutii

CAPITOLUL II. Procedura privind tragerea la raspundere penala a persoanei juridice

Art. 489. Dispozitii generale
Art. 490. Obiectul actiunii penale
Art. 491. Reprezentarea persoanei juridice
Art. 492. Locul de citare a persoanei juridice
Art. 493. Masurile preventive
Art. 494. Masurile asiguratorii
Art. 495. Procedura de informare
Art. 496. Efectele fuziunii, absorbtiei, divizarii, reducerii capitalului social, ale dizolvarii sau lichidarii persoanei juridice condamnate
Art. 497. Punerea in executare a pedepsei amenzii
Art. 498. Punerea in executare a pedepsei complementare a dizolvarii persoanei juridice
Art. 499. Punerea in executare a pedepsei complementare a suspendarii activitatii persoanei juridice
Art. 500.Punerea in executare a pedepsei complementare a inchiderii unor puncte de lucru ale persoanei juridice
Art. 501. Punerea in executare a pedepsei complementare a interzicerii persoanei juridice de a participa la procedurile de achizitii publice
Art. 501^1. Punerea in executare a pedepsei complementare a plasarii sub supraveghere judiciara
Art. 502. Punerea in executare a pedepsei complementare a afisarii sau publicarii hotararii de condamnare
Art. 503. Supravegherea executarii pedepselor complementare aplicate persoanelor juridice

CAPITOLUL III. Procedura in cauzele cu infractori minori

Art. 504. Dispozitii generale
Art. 505. Persoanele chemate la organul de urmarire penala
Art. 506. Referatul de evaluare a minorului
Art. 507. Compunerea instantei
Art. 508. Persoanele chemate la judecarea minorilor
Art. 509. Desfasurarea judecatii
Art. 510. Inculpatii minori cu majori
Art. 511. Punerea in executare a masurilor educative neprivative de libertate
Art. 512. Abrogat
Art. 513. Prelungirea sau inlocuirea masurilor educative neprivative de libertate
Art. 514. Punerea in executare a internarii intr-un centru educativ
Art. 515. Punerea in executare a internarii intr-un centru de detentie
Art. 516. Schimbarile privind masura educativa a internarii intr-un centru educativ
Art. 517. Schimbarile privind masura educativa a internarii intr-un centru de detentie
Art. 518. Schimbarea regimului de executare
Art. 519. Amanarea sau intreruperea executarii masurilor privative de libertate
Art. 520. Dispozitii privind apelul

CAPITOLUL IV. Procedura darii in urmarire

Art. 521. Darea in urmarire
Art. 522. Urmarirea
Art. 523. Activitatile ce pot fi efectuate in procedura urmaririi
Art. 524. Supravegherea tehnica, retinerea, predarea si perchezitionarea corespondentei si a obiectelor si perchezitia in procedura darii in urmarire
Art. 525. Ridicarea de obiecte sau inscrisuri in procedura darii in urmarire
Art. 526. Revocarea urmaririi

CAPITOLUL V. Procedura reabilitarii

Art. 527. Reabilitarea
Art. 528. Reabilitarea de drept
Art. 529. Reabilitarea judecatoreasca
Art. 530. Cererea de reabilitare
Art. 531. Masurile premergatoare
Art. 532. Respingerea cererii pentru neindeplinirea conditiilor de forma si fond
Art. 533. Solutionarea cererii
Art. 534. Situatiile privind despagubirile civile
Art. 535. Contestatia
Art. 536. Anularea reabilitarii
Art. 537. Mentiunile despre reabilitare

CAPITOLUL VI. Procedura repararii pagubei materiale sau a daunei morale in caz de eroare judiciara sau in caz de privare nelegala de libertate ori in alte cazuri

Art. 538. Dreptul la repararea pagubei in caz de eroare judiciara
Art. 539. Dreptul la repararea pagubei in cazul privarii nelegale de libertate
Art. 540. Felul si intinderea reparatiei
Art. 541. Actiunea pentru repararea pagubei
Art. 542. Actiunea in regres

CAPITOLUL VII. Procedura in caz de disparitie a dosarelor judiciare si a inscrisurilor judiciare

Art. 543. Constatarea disparitiei dosarului sau inscrisului
Art. 544. Obiectul procedurii speciale
Art. 545. Competenta in cazul inlocuirii sau reconstituirii
Art. 546. Inlocuirea inscrisului
Art. 547. Reconstituirea inscrisului sau dosarului

CAPITOLUL VIII. Procedura privind cooperarea judiciara internationala si punerea in aplicare a tratatelor internationale in materie penala
SECTIUNEA 1. Dispozitii generale

Art. 548. Dispozitii privind asistenta judiciara internationala

SECTIUNEA a 2-a. Recunoasterea unor acte judiciare straine

Art. 549. Executarea dispozitiilor civile dintr-o hotarare judecatoreasca penala straina

CAPITOLUL IX.Procedura de confiscare sau desfiintare a unui inscris in cazul clasarii

Art. 549^1. Procedura de confiscare sau desfiintare a unui inscris in cazul clasarii

TITLUL V. Executarea hotararilor penale
CAPITOLUL I. Dispozitii generale

Art. 550. Hotararile executorii
Art. 551. Ramanerea definitiva a hotararii primei instante
Art. 552. Ramanerea definitiva a hotararii instantei de apel si a hotararii pronuntate in calea de atac a contestatiei
Art. 553. Instanta de executare
Art. 554. Judecatorul delegat cu executarea

CAPITOLUL II. Punerea in executare a hotararilor
SECTIUNEA 1. Punerea in executare a pedepselor principale

Art. 555. Punerea in executare a pedepsei inchisorii sau a detentiunii pe viata si a pedepsei accesorii
Art. 556. Trimiterea spre executare a mandatului
Art. 557. Executarea mandatului de executare a pedepsei si a ordinului de interzicere a parasirii tarii. Acordul instantei de parasire a tarii
Art. 558. Incunostintarea despre arestare in vederea executarii mandatului Art. 559. Punerea in executare a amenzii penale
Art. 560. Inlocuirea pedepsei amenzii cu prestarea unei munci neremunerate in folosul comunitatii
Art. 561. Inlocuirea muncii neremunerate in folosul comunitatii cu inchisoarea

SECTIUNEA a 2-a. Punerea in executare a pedepselor complementare

Art. 562. Interzicerea exercitarii unor drepturi
Art. 563. Interzicerea strainului de a se afla pe teritoriul Romaniei
Art. 564. Degradarea militara
Art. 565. Publicarea hotararii de condamnare

SECTIUNEA a 3-a. Punerea in executare a masurilor de siguranta

Art. 566. Obligarea la tratament medical
Art. 567. Obligatiile in legatura cu tratamentul medical
Art. 568. Inlocuirea sau incetarea obligarii la tratament medical
Art. 569. Internarea medicala
Art. 570. Obligatiile in legatura cu internarea medicala
Art. 571. Mentinerea, inlocuirea sau incetarea masurii internarii medicale
Art. 572. Masurile de siguranta provizorii
Art. 573. Interzicerea exercitarii dreptului de a ocupa o functie sau de a exercita o profesie ori o alta activitate
Art. 574. Executarea confiscarii speciale si a confiscarii extinse

SECTIUNEA a 4-a. Punerea in executare a altor dispozitii

Art. 575. Avertismentul
Art. 576. Masurile si obligatiile impuse de instanta

SECTIUNEA a 5-a. Punerea in executare a amenzii judiciare si a cheltuielilor judiciare avansate de stat

Art. 577. Amenzile judiciare
Art. 578. Cheltuielile judiciare avansate de stat

SECTIUNEA a 6-a. Punerea in executare a dispozitiilor civile din hotarare

Art. 579. Restituirea lucrurilor si valorificarea celor neridicate
Art. 580. Inscrisurile declarate false
Art. 581. Despagubirile civile si cheltuielile judiciare

CAPITOLUL III. Alte dispozitii privind executarea
SECTIUNEA 1. Condamnarea in cazul anularii sau revocarii renuntarii la amanarea pedepsei sau a amanarii aplicarii pedepsei

Art. 581^1. Anularea renuntarii la aplicarea pedepsei
Art. 582. Revocarea sau anularea amanarii aplicarii pedepsei

SECTIUNEA 11. Schimbari in executarea unor hotarari

Art. 583. Revocarea sau anularea suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere
Art. 584. Inlocuirea pedepsei detentiunii pe viata
Art. 585. Alte modificari de pedepse
Art. 586. Inlocuirea pedepsei amenzii cu pedeapsa inchisorii
Art. 587. Liberarea conditionata
Art. 588. Anularea si revocarea liberarii conditionate

SECTIUNEA a 2-a. Amanarea executarii pedepsei inchisorii sau a detentiunii pe viata

Art. 589. Cazurile de amanare
Art. 590. Obligatiile condamnatului in cazul amanarii executarii
Art. 591. Instanta competenta

SECTIUNEA a 3-a. Intreruperea executarii pedepsei inchisorii sau a detentiunii pe viata

Art. 592. Cazurile de intrerupere
Art. 593. Instanta competenta
Art. 594. Evidenta intreruperii executarii pedepsei

SECTIUNEA a 4-a. Inlaturarea sau modificarea pedepsei

Art. 595. Intervenirea unei legi penale noi
Art. 596.Amnistia si gratierea

CAPITOLUL IV. Dispozitii comune

Art. 597. Procedura la instanta de executare
Art. 598. Contestatia la executare
Art. 599. Rezolvarea contestatiei la executare
Art. 600. Contestatia privind executarea dispozitiilor civile
Art. 601. Contestatia privitoare la amenzile judiciare
Art. 601^1. Solutionarea cererilor fictive
TITLUL VI. Dispozitii finale

Art. 602.Termenii explicati in Codul penal
Art. 603. Intrarea in vigoare