Art. 11. Respectarea demnitatii umane si a vietii private

(1) Orice persoana care se afla in curs de urmarire penala sau de judecata trebuie tratata cu respectarea demnitatii umane.

(2) Respectarea vietii private, a inviolabilitatii domiciliului si a secretului corespondentei sunt garantate. Restrangerea exercitarii acestor drepturi nu este admisa decat in conditiile legii si daca aceasta este necesara intr-o societate democratica.

Spre deosebire de respectarea dreptului la demnitate, reglementat in art. 11 alin. (1) NCPP si in art. 3 din Conventia Europeana a Dreptului Omului, care este un drept absolut, dreptul la viata privata (lato sensu) este unul relativ, care poate fi supus unor restrangeri sau limitari. Chiar art. 11 alin. (2) teza a II-a NCPP prevede aceasta posibilitate. [C. Ghigheci in Noul Cod de procedura penala comentat, Editura Hamangiu 2014, p. 35]