Art. 156. Dispozitii comune

(1) Perchezitia poate fi domiciliara, corporala, informatica sau a unui vehicul.

(2) Perchezitia se efectueaza cu respectarea demnitatii, fara a constitui ingerinta disproportionala in viata privata.