Art. 18. Continuarea procesului penal la cererea suspectului sau inculpatului

In caz de amnistie, de prescriptie, de retragere a plangerii prealabile, de existenta a unei cauze de nepedepsire sau de neimputabilitate ori in cazul renuntarii la urmarirea penala, suspectul sau inculpatul poate cere continuarea procesului penal.

Intrucat judecatorul de camera preliminara se pronunta doar asupra legalitatii administrarii probelor si a trimiterii in judecata, nu si asupra temeiniciei acuzatiilor, procedura continuarii procesului penal la cererea suspectului sau inculpatului nu implica atributii in sarcina judcatorului de camera preliminara. [C. Ghigheci in Noul Cod de procedura penala comentat, Editura Hamangiu 2014, p. 55]