Art. 2. Legalitatea procesului penal

Procesul penal se desfasoara potrivit dispozitiilor prevazute de lege.

Deşi previzibilitatea soluţiilor penale poate constitui un deziderat din punct de vedere al politicii statale, datorită caracterului personal al răspunderii penale, dar şi particularităţii faptelor deduse judecăţii, precum şi individualităţii persoanelor acuzate de comiterea infracţiunilor, procesul de stabilire a pedepsei şi modul de rezolvare al cererilor accesorii, are un pronunţat caracter de specificitate, aşa încât, deşi se poate discuta despre o similaritate a speţelor, nu se poate solicita aplicarea unor sancţiuni şi soluţii identice cu cele date în alte cazuri, pentru acelaşi tip de infracţiuni.
În plus, practica judiciară nu este statică, ci este supusă în timp unui proces de modificare datorită evoluţiei relaţiilor sociale, dar şi schimbării formelor de comitere a infracţiunilor, a frecvenţei anumitor tipuri de fapte şi a consecinţelor sociale ale acestora.
Din aceste motive, în sistemul de drept românesc, care nu atribuie precedentului judiciar valoare de lege şi obligativitate, invocarea unei anumite practici judiciare are doar o valoare orientativă. [Curtea de Apel Cluj, Secţia penală şi de minori, Decizia nr. 456 din 5 august 2014, www.curteadeapelcluj.ro]