Art. 207. Verificarea masurilor preventive in procedura de camera preliminara

(1) Cand procurorul dispune trimiterea in judecata a inculpatului fata de care s-a dispus o masura preventiva, rechizitoriul, impreuna cu dosarul cauzei, se inainteaza judecatorului de camera preliminara de la instanta competenta, cu cel putin 5 zile inainte de expirarea duratei acesteia.

(2) In termen de 3 zile de la inregistrarea dosarului, judecatorul de camera preliminara verifica din oficiu legalitatea si temeinicia masurii preventive, inainte de expirarea duratei acesteia, cu citarea inculpatului.

(3) Dispozitiile art. 235 alin. (4)-(6) se aplica in mod corespunzator.

(4) Cand constata ca temeiurile care au determinat luarea masurii se mentin sau exista temeiuri noi care justifica o masura preventiva, judecatorul de camera preliminara dispune prin incheiere mentinerea masurii preventive fata de inculpat.

(5) Cand constata ca au incetat temeiurile care au determinat luarea sau prelungirea masurii arestarii preventive si nu exista temeiuri noi care sa o justifice ori in cazul in care au aparut imprejurari noi din care rezulta nelegalitatea masurii preventive, judecatorul de camera preliminara dispune prin incheiere revocarea acesteia si punerea in libertate a inculpatului, daca nu este arestat in alta cauza.

(6) In tot cursul procedurii de camera preliminara, judecatorul de camera preliminara, din oficiu, verifica periodic, dar nu mai tarziu de 30 de zile, daca subzista temeiurile care au determinat luarea masurii arestarii preventive si a masurii arestului la domiciliu sau daca au aparut temeiuri noi, care sa justifice mentinerea acestor masuri. Dispozitiile alin. (2)-(5) se aplica in mod corespunzator.

(7) Judecatorul de camera preliminara, in cursul procedurii de camera preliminara, verifica, din oficiu, periodic, dar nu mai tarziu de 60 de zile, daca subzista temeiurile care au determinat luarea masurii controlului judiciar ori a controlului judiciar pe cautiune sau daca au aparut temeiuri noi, care sa justifice mentinerea acestei masuri. Dispozitiile alin. (2)-(5) se aplica in mod corespunzator.

Art. 207 alin. 4 şi 5 NCPP prevede soluţiile ce le poate adopta judecătorul de cameră preliminară la verificarea măsurii preventive luate împotriva inculpatului pe parcursul urmăririi penale, respectiv: menţinerea, revocarea sau înlocuirea acesteia.
În speță, judecătorul de cameră preliminară nu a dispus niciuna dintre soluţiile procesuale prevăzute de NCPP, mărginindu-se să dispună „Respinge ca neîntemeiată cererea Parchetului de pe lângă Judecătoria X pentru menţinerea măsurii preventive a controlului judiciar faţă de inculpat”. Într-o astfel de situație, intervine nelegalitatea încheierii pronunţate, chiar dacă, pe fond, măsura dispusă echivalează cu o revocare a controlului judiciar deja instituit, iar sub acest aspect, se impune desfiinţarea încheierii contestate. [Tribunalul Teleorman, Hotărârea nr. 100/2014, portal.just.ro]