Art. 235. Procedura prelungirii arestarii preventive in cursul urmaririi penale

(1) Propunerea de prelungire a arestarii preventive impreuna cu dosarul cauzei se depun la judecatorul de drepturi si libertati cu cel putin 5 zile inainte de expirarea duratei arestarii preventive. ||Dispozițiile art.235 alin.(1) sunt constituționale în măsura în care nerespectarea termenului „cu cel puțin 5 zile înainte de expirarea duratei arestării preventive” atrage incidența art.268 alin.(1) din Codul de procedură penală

(2) Judecatorul de drepturi si libertati fixeaza termen pentru solutionarea propunerii de prelungire a arestarii preventive inainte de expirarea masurii. Ziua si ora stabilite se comunica procurorului, care are obligatia de a asigura prezenta in fata judecatorului de drepturi si libertati a inculpatului arestat preventiv. Avocatul inculpatului este incunostintat si i se acorda, la cerere, posibilitatea de a studia dosarul cauzei.

(3) Inculpatul este ascultat de judecatorul de drepturi si libertati asupra tuturor motivelor pe care se intemeiaza propunerea de prelungire a arestarii preventive, in prezenta unui avocat, ales sau numit din oficiu. Ascultarea inculpatului se poate face cu acordul acestuia si in prezenta unui aparator ales sau numit din oficiu si, dupa caz, si a unui interpret, si prin videoconferinta, la locul de detinere.

(4) In cazul in care inculpatul arestat preventiv se afla internat in spital si din cauza starii sanatatii nu poate fi adus in fata judecatorului de drepturi si libertati sau cand, din cauza de forta majora ori stare de necesitate, deplasarea sa nu este posibila, propunerea va fi examinata in lipsa inculpatului, dar numai in prezenta avocatului acestuia, caruia i se da cuvantul pentru a pune concluzii. Dispozitiile art. 204 alin. (7) teza finala se aplica in mod corespunzator.

(5) Participarea procurorului este obligatorie.

(6) Judecatorul de drepturi si libertati se pronunta asupra propunerii de prelungire a arestarii preventive inainte de expirarea duratei acesteia.

Conform art. 235 alin. 1 cod procedură penală „propunerea de prelungire a arestării preventive împreună cu dosarul cauzei se depun la judecătorul de drepturi şi libertăţi cu cel puţin 5 zile înainte de expirarea duratei arestării preventive”, nerespectarea termenului atragand nulitatea absoluta a propunerii de prelungire a duratei măsurii arestării preventive a inculpatului.
Potrivit interpretării date de Curtea Constituţională a României in considerentele Deciziei nr. 336/30.04.2015 publicate în M. Of. nr. 342/19.05.2015- considerente obligatorii, conform art. 147 alin. 4 din Constituţia României şi Deciziilor nr. 1/1995, 1415/2009, 414/2010 ale Curţii Constituţionale a României, de la data publicării Deciziei în Monitorul Oficial al României – termenul de 5 zile prevăzut de art. 235 alin. 1 cod procedură penală este un termen procedural, de regresiune, peremptoriu, a cărui nerespectare atrage decăderea procurorului din exerciţiul dreptului de a depune propunerea de prelungire a duratei arestării preventive şi nulitatea absolută a actului făcut peste termen (par. 24, 25, 48, 49 din considernetele Deciziei nr. 336/30.04.2015 a Curţii Constituţionale publicate în M. Of. nr. 342/19.05.2015). [Curtea de Apel Bucuresti, Setia a II- Penala, Încheierea Nr. 700/CO/DL din 30.06.2015,portal.just.ro]