Art. 236. Admiterea propunerii de prelungire a arestarii preventive in cursul urmaririi penale

(1) Judecatorul de drepturi si libertati, daca apreciaza ca sunt intrunite conditiile prevazute de lege, admite propunerea procurorului si dispune prelungirea arestarii preventive a inculpatului, prin incheiere motivata.

(2) Prelungirea arestarii preventive a inculpatului se poate dispune pentru o durata de cel mult 30 de zile.

(3) Judecatorul de drepturi si libertati poate acorda in cursul urmaririi penale si alte prelungiri, fiecare neputand depasi 30 de zile. Dispozitiile alin. (1) se aplica in mod corespunzator.

(4) Durata totala a arestarii preventive a inculpatului in cursul urmaririi penale nu poate depasi un termen rezonabil si nu poate fi mai mare de 180 de zile.

Potrivit art. 236 alin.4 Cod procedură penală „durata totală a arestării preventive a inculpatului în cursul urmăririi penale nu poate depăşi un termen rezonabil şi nu poate fi mai mare de 180 zile”.
Durata maximă de 180 de zile a arestării preventive în cursul urmării penale se calculează potrivit art.271 cod procedură penală: „în calculul termenelor privind măsurile preventive sau orice alte măsuri restrictive de drepturi, ora sau ziua de la care începe şi cea de la care se sfârşeşte termenul intră în durata acestuia”.
O interpretare contrară ar determina ca prin dispoziţiile eronate ale instanţei să nu fie respectate dispoziţii legale exprese şi imperative cu privire la durata maximă a arestării preventive a unui inculpat în cursul urmării penale, având consecinţe directe şi grave asupra libertăţii unei persoane care ar sta în arest preventiv mai mult decât prevăd dispoziţiile art. 236 alin.4 cod procedură penală, încălcându-se astfel şi dreptul constituţional al unei persoane la libertate individuală ca urmare a nerespectării dispoziţiilor art.23 par.5 din Constituţia României: „În cursul urmăririi penale arestarea preventivă se poate dispune pentru cel mult 30 de zile şi se poate prelungi cu câte cel mult 30 de zile, fără ca durata totală să depăşească un termen rezonabil, şi nu mai mult de 180 de zile”. [Curtea de Apel Constanța, Decizia nr. 98/P/CP/2014, portal.just.ro]