Art. 237. Respingerea propunerii de prelungire a arestarii preventive in cursul urmaririi penale

(1) Judecatorul de drepturi si libertati, daca apreciaza ca nu sunt intrunite conditiile prevazute de lege pentru prelungirea arestarii preventive a inculpatului, respinge, prin incheiere motivata, propunerea procurorului, dispunand punerea in libertate a inculpatului la expirarea duratei acesteia, daca nu este arestat in alta cauza.

(2) Daca sunt intrunite conditiile prevazute de lege, judecatorul de drepturi si libertati poate dispune inlocuirea arestarii preventive cu una dintre masurile preventive prevazute la art. 202 alin. (4) lit. b)-d).

Chiar dacă contestaţia Parchetului a vizat prelungirea măsurii arestării preventive faţă de inculpaţi, Curtea a considerat ca poate înlocui măsura preventivă luată de prima instanţă cu una mai uşoară, regula neagravării situaţiei în propria cale de atac referindu-se la părţi, şi nu la Ministerul Public.
Cu alte cuvinte, în calea de atac declarată de procuror în defavoarea unei părţi instanţa poate crea o situaţie mai uşoară pentru aceasta, chiar dacă partea nu a formulat cale de atac.
Este suficient că a fost învestită Curtea şi cu situaţia juridică a celor doi inculpaţi, indiferent de motivele Parchetului. [Curtea de Apel București, Secția a II-a penală, Încheierea nr. 671/CO/DL din 24.06.2015, portal.just.ro]