Art. 251. Organele care aduc la indeplinire masurile asiguratorii

Ordonanta sau incheierea de luare a masurii asiguratorii se aduce la indeplinire de catre organele de cercetare penala, precum si de catre organele competente potrivit legii, din dispozitia organului de urmarire penala sau a judecatorului de camera preliminara ori a instantei de judecata, dupa caz.