Art. 284. Procedura privitoare la amenda judiciara

(1) Amenda se aplica de organul de urmarire penala prin ordonanta, iar de judecatorul de drepturi si libertati, de judecatorul de camera preliminara si de instanta de judecata, prin incheiere.

(2) Persoana amendata poate cere anularea ori reducerea amenzii. Cererea de anulare sau de reducere se poate face in termen de 10 zile de la comunicarea ordonantei ori a incheierii de amendare.

(3) Daca persoana amendata justifica de ce nu si-a putut indeplini obligatia, judecatorul de drepturi si libertati, judecatorul de camera preliminara sau instanta de judecata poate dispune anularea ori reducerea amenzii.

(4) Cererea de anulare sau de reducere a amenzii aplicate prin ordonanta va fi solutionata de judecatorul de drepturi si libertati, prin incheiere.

(5) Cererea de anulare sau de reducere a amenzii aplicate prin incheiere va fi solutionata de un alt judecator de drepturi si libertati, respectiv de un alt judecator de camera preliminara ori de un alt complet, prin incheiere.

Lipsa nejustificată a avocatului desemnat din oficiu de la un termen de judecată, fără a-şi asigura substituirea, nu poate fi sancţionată cu aplicarea unei amenzi judiciare, în condiţiile în care, la acelaşi termen de judecată nu s-a asigurat exercitarea deplină a tuturor drepturilor procesuale, respectiv cauza a fost amânată şi pentru lipsa inculpatului care, aflat în stare de arest în altă cauză, nu a fost adus la judecată.
”Amenda judiciară în sumă de 500 lei i-a fost aplicată apelantului prin încheierea de şedinţă din 15.09.2014, pe considerentul că acesta, în calitate de apărător din oficiu, nu s-a prezentat la două termene de judecată şi nu şi-a justificat lipsa.
Însă, prin aceeaşi încheiere de şedinţă, s-a dispus emiterea unei adrese către Arestul IPJ Mureş şi Penitenciarul Târgu-Mureş, în vederea comunicării unei eventuale stări de deţinere a inculpatei S. L. M., urmând ca, după comunicare, să fie dispusă transpunerea dosarului pe unul din completele de arestaţi.
Potrivit referatului întocmit de grefierul de şedinţă, aşa cum s-a consemnat în încheierea din 22.10.2014, inculpata s-a aflat în Arestul IPJ Mureş până la data de 22.10.2014, când a fost transferată la Penitenciarul Aiud, nefiind prezentată la instanţă, iar prin aceeaşi încheiere s-a dispus trimiterea cauzei la compartimentul arhivă-registratură din cadrul Judecătoriei Târnăveni în vederea repartizării aleatorii la un complet cu inculpaţi arestaţi.
De asemenea, inculpata nu a fost adusă din penitenciar nici la următorul termen de judecată din 14.11.2014.
Din cuprinsul încheierilor de şedinţă şi din înscrisurile depuse de apelant, Curtea a reţinut că acesta a fost prezent la cele 5 termene de judecată anterior trimiterii cauzei la camera preliminară conform noilor coduri, la dosar nu este dovada că ar fi fost anunţat de noile termene de judecată după camera preliminară şi oricum cauza a suferit amânare datorită lipsei inculpatei aflate în stare de detenţie, indiferent de prezenţa avocatului, iar acesta nu a lipsit în mod nejustificat de la cele două termene.
Pentru aceste considerente, Curtea a constatat că nu sunt îndeplinite cerinţele art. 284 alin. 3 C. pr. pen., în sensul că nu sunt întrunite cele două condiţii cumulative pentru aplicarea amenzii judiciare, respectiv lipsa nejustificată a avocatului şi asigurarea exercitării depline a tuturor drepturilor procesuale. Ori, la termenele de judecată la care inculpata aflată în stare de deţinere nu a fost adusă în faţa instanţei, nu se poate susţine că a fost asigurată exercitarea deplină a tuturor drepturilor procesuale”. [Curtea de Apel Târgu Mureș, Decizia nr. 18A/2015, portal.just.ro]