Art. 308. Procedura audierii anticipate

(1) Atunci cand exista riscul ca persoana vatamata, partea civila, partea responsabila civilmente sau un martor sa nu mai poata fi audiat in cursul judecatii, procurorul poate sesiza judecatorul de drepturi si libertati in vederea audierii anticipate a acestuia.

(2) Judecatorul de drepturi si libertati, daca apreciaza cererea intemeiata, stabileste de indata data si locul audierii, dispunandu-se citarea partilor si subiectilor procesuali principali. Cand audierea are loc la sediul instantei, aceasta se desfasoara in camera de consiliu.

(3) Participarea procurorului este obligatorie.

(4) Dispozitiile alin. (1)-(3) se aplica in mod corespunzator cu privire la audierea minorului martor sau parte civila, precum si cu privire la audierea persoanei vatamate daca, in raport cu persoana acestora sau cu natura cauzei, procurorul apreciaza ca evitarea audierii repetate pe parcursul procesului este in interesul acestora.