Art. 313. Sarcina organului de urmarire pe timpul suspendarii

(1) Dupa suspendarea urmaririi penale, procurorul restituie dosarul cauzei organului de cercetare penala ori poate dispune preluarea sa.

(2) Ordonanta de suspendare a urmaririi penale se comunica partilor si subiectilor procesuali principali.

(3) In timpul cat urmarirea este suspendata, organele de cercetare penala continua sa efectueze toate actele a caror indeplinire nu este impiedicata de situatia suspectului sau inculpatului, cu respectarea dreptului la aparare al partilor sau subiectilor procesuali. La reluarea urmaririi penale, actele efectuate in timpul suspendarii pot fi refacute, daca este posibil, la cererea suspectului sau inculpatului.

(4) Organul de cercetare penala este obligat sa verifice periodic, dar nu mai tarziu de 3 luni de la data dispunerii suspendarii, daca mai subzista cauza care a determinat suspendarea urmaririi penale.

Indiferent de natura cazului de suspendare a urmaririi penale, organului de cercetare penala (nu procurorului) ii revine sarcina de a verifica periodic, dupa suspendare, daca mai subzista cazul de suspendare. Aceasta periodicitate nu trebuie sa depaseasca 3 luni, iar verificarea indeplinirii sarcinii – la dosarul cauzei – va putea fi observata prin intocmitrea si depunerea de catre organul de cercetare penala a proceselor verbale intocmite cu ocazia fiecareia dintre aceste verificari (cu ocazia fiecarei verificari, organul de cercetare penala trebuie sa consemneze intr-un proces verbal cele constatate). In masura in care ar constata o disparitie a cazului de suspendare, organul de cercetare penala are obligatia de a intocmi propunerea de reluare a urmaririi penale si de a o inalinta, impreuna cu dosarul cauzei, procucurorului care supravegheaza urmarirea penala. [D. Atasiei in Noul Cod de procedura penala comentat, Editura Hamangiu 2014, p. 790]