Art. 319. Continuarea urmaririi penale la cererea suspectului sau a inculpatului

(1) In caz de clasare ca urmare a constatarii ca a intervenit amnistia, prescriptia, retragerea plangerii prealabile sau a existentei unei cauze de nepedepsire, suspectul sau inculpatul poate cere, in termen de 20 de zile de la primirea copiei de pe ordonanta de solutionare a cauzei, continuarea urmaririi penale.

(2) Daca dupa introducerea cererii in termenul legal se constata un alt caz de netrimitere in judecata decat cele prevazute la alin. (1), procurorul va dispune clasarea cauzei in raport cu acesta.

(3) Daca nu se constata situatia prevazuta la alin. (2), se va adopta prima solutie de netrimitere in judecata.

Din interpretarea gramaticala a dispozitiilor art. 319 NCPP reiese ca, in cazul in care se formuleaza cerere de continuare a urmaririi penale atunci cand procurorul a dispus solutia de neurmarire, iar in urma efectuarii urmaririi penale, procurorul nu constata vreun caz de clasare prevazut de art. 16 alin. (1) NCPP, acesta nu va mai putea dispune prima solutie de renuntare la urmarirea penala, ci va dispune trimiterea in judecata. [C. Voicu, A.S. Uzlau, G. Tudor, V. Vaduva, Noul Cod de procedura penala. Ghid de aplicare pentru practicieni, Editura Hamangiu, Bucuresti 2014, p. 363]