Art. 405. Pronuntarea hotararii

(1) Hotararea se pronunta in sedinta publica de catre presedintele completului de judecata, asistat de grefier.

(2) La pronuntarea hotararii partile nu se citeaza.

(3) Presedintele completului pronunta minuta hotararii.