Art. 45. Procedura de reunire a cauzelor

(1) Reunirea cauzelor se poate dispune la cererea procurorului, a partilor, a persoanei vatamate si din oficiu de catre instanta competenta.

(2) Cauzele se pot reuni daca ele se afla in fata primei instante, chiar dupa desfiintarea sau casarea hotararii, sau in fata instantei de apel.

(3) Instanta se pronunta prin incheiere care poate fi atacata numai odata cu fondul.

Datorita sintagmei “in fata primei instante” din art. 45 alin. (2) NCPP, vazand art. 3 alin. (1) lit. d) si alin. (7) si denumirea Cappitolului II – “Judecata in prima instanta” – din Titlul III – “Judecata” – al Partii speciale a noului Cod de procedura penala, este evident ca reunirea cauzelor se va putea realiza numai dupa parcurgerea procedurii de camera preliminara. In camera preliminara reunirea cauzelor nu este posibila, procedura-filtru realizandu-se de catre judecatorul de camera preliminara, nu de catre instanta, neexistand nici dispozitii de trimitere la regulile aplicabile in faza de judecata, asacum sunt cele ale art. 63 alin. (1) NCPP, care prevad aplicarea corespunzatoare a dispozitiilor privind reunirea cauzelor si in cursul urmaririi penale. [C. Voicu in Noul Cod de procedura penala comentat, Editura Hamangiu 2014, p. 119]