Art. 478. Titularii acordului de recunoastere a vinovatiei si limitele acestuia

(1) In cursul urmaririi penale, dupa punerea in miscare a actiunii penale, inculpatul si procurorul pot incheia un acord, ca urmare a recunoasterii vinovatiei de catre inculpat.

(2) Efectele acordului de recunoastere a vinovatiei sunt supuse avizului procurorului ierarhic superior.

(3) Acordul de recunoastere a vinovatiei poate fi initiat atat de catre procuror, cat si de catre inculpat.

(4) Limitele incheierii acordului de recunoastere a vinovatiei se stabilesc prin avizul prealabil si scris al procurorului ierarhic superior.

(5) Daca actiunea penala s-a pus in miscare fata de mai multi inculpati, se poate incheia un acord de recunoastere a vinovatiei distinct cu fiecare dintre acestia, fara a fi adusa atingere prezumtiei de nevinovatie a inculpatilor pentru care nu s-a incheiat acord.

(6) Inculpatii minori pot incheia acorduri de recunoastere a vinovatiei, cu incuviintarea reprezentantului lor legal, in conditiile prezentului capitol.

Acordul se incheie la initiativa procurorului sau a inculpatului, ceea ce nu implica obligatia procurorului de caz de a accepta incheierea acordului, daca acesta a fost initiat de inculpat. Procurorul de caz este unicul subiect imputernicit sa decida cu prvire la incheierea unui acord din partea statului. La luarea acestei decizii, pot fi avute in vedere elemente ca vointa inculpatului de a coopera la efectuarea urmaririi penale sau acuzarea altor persoane; atitudinea fata de activitatea sa criminala si de antecedentele penale; natura si gravitatea acuzarii; probabilitatea de a obtine condamnarea in cazul respectiv; interesul public de a obtine o judecare mai operativa, cu cheltuieli mai reduse.
Daca acordul este initiat de catre procuror, inculpatul are posibilitatea de a solicita procurorului acordarea unui termen, in care sa poata reflecta asupra propunerilor acestuia, in vederea respectarii dreptului la aparare.
In ceea ce priveste forma pe care ar trebui sa o imbrace initiativa de incheiere a acordului, legea nu prevede o astfel de forma. [C. Voicu, A.S. Uzlau, G. Tudor, V. Vaduva, Noul Cod de procedura penala. Ghid de aplicare pentru practicieni, Editura Hamangiu, Bucuresti 2014, p. 570]