Art. 481. Forma acordului de recunoastere a vinovatiei

(1) Acordul de recunoastere a vinovatiei se incheie in forma scrisa.

(2) In situatia in care se incheie acord de recunoastere a vinovatiei, procurorul nu mai intocmeste rechizitoriu cu privire la inculpatii cu care a incheiat acord.