Art. 483. Sesizarea instantei cu acordul de recunoastere a vinovatiei

(1) Dupa incheierea acordului de recunoastere a vinovatiei, procurorul sesizeaza instanta careia i-ar reveni competenta sa judece cauza in fond si trimite acesteia acordul de recunoastere a vinovatiei, insotit de dosarul de urmarire penala.

(2) In situatia in care se incheie acordul numai cu privire la unele dintre fapte sau numai cu privire la unii dintre inculpati, iar pentru celelalte fapte sau inculpati se dispune trimiterea in judecata, sesizarea instantei se face separat. Procurorul inainteaza instantei numai actele de urmarire penala care se refera la faptele si persoanele care au facut obiectul acordului de recunoastere a vinovatiei.

(3) In cazul in care sunt incidente dispozitiile art. 23 alin. (1), procurorul inainteaza instantei acordul de recunoastere a vinovatiei insotit de tranzactie sau de acordul de mediere.

Se pune problema daca inculpatul isi poate retrage consimtamantul exprimat in faza de urmarire penala pentru incheierea unui acord de recunoastere a vinovatiei. Intrucat inculpatul ar trebui sa isi manifeste in fata instantei vointa de a incheia acordul de recunoastere a vinovatiei, inseamna ca acesta este momentul pana la care el poate reveni asupra manifestarii initiale de vointa, exprimata in fata procurorului, prin semnarea acordului de recunoastere a vinovatiei. Rationamentul este similar celui care permite partilor dintr-un proces civil, care au incheiat in scris o tranzactie, de a nu-si mai da acordul asupra acesteia in fata instantei de judecata. Intr-un astfel de caz, nu se poate lua act de vointa exprimata in scris de parti, chiar daca ele au semnat un act scris in acest sens. Inculpatul se poate razgandi si inainte ca procurorul sa sesizeze instanta de judecata cu acordul de recunoastere a vinovatiei, ceea ce ar impune ca procurorul sa nu mai sesizeze instanta de judecata cu acordul incheiat, urmand sa continue urmarirea penala. Fiind in cursul urmaririi penale, inculpatul ar trebui sa isi manifeste in scris aceasta vointa sau ca ea sa fie consemnata intr-un proces verbal de catre organul de urmarire penala. [C. Ghigheci, In Noul Cod de procedura penala comentat, Editura Hamangiu 2014, p. 1201]

Consimţământul valabil exprimat de inculpat în faţa procurorului la încheierea acordului de recunoaştere a vinovăţiei are un caracter irevocabil, câtă vreme acesta nu este afectat de vreun viciu de consimţământ.
A admite caracterul retractabil al consimţământului inculpatului care a încheiat cu procurorul un acord valabil de recunoaştere a vinovăţiei ar însemna să se accepte întârzieri nejustificate în soluţionarea a pricinilor şi prin aceasta ineficienţa unei proceduri legale menite să scurteze durata proceselor, ceea ce vine în contradicţie cu termenul rezonabil de soluţionare a cauzelor. (…)
La încheierea acordului de recunoaştere a vinovăţiei, inculpatul a fost asistat de un avocat desemnat din oficiu, iar manifestarea de voinţă a inculpatului a fost exprimată în cunoştinţă de cauză şi nu a fost afectată de vreun viciu de consimţământ. Împrejurarea invocată de inculpat şi reţinută de prima instanţă, potrivit căreia inculpatul ar fi fost în necunoştinţă de cauză la exprimarea consimţământului în faţa procurorului, neştiind şi nefiind informat asupra posibilităţii pe care o avea, de a se împăca cu partea civilă, nu îndeplineşte cerinţele erorii ca viciu de consimţământ.
Odată cu aducerea la cunoştinţă a calităţii de suspect, apoi a calităţii de inculpat, a fost informat în mod complet şi în prezenţa unui avocat asupra cauzei şi naturii acuzaţiei. Cu acest prilej, el a luat cunoştinţă de încadrarea juridică dată faptei, ştiind astfel că a fost reţinută ca fiind mai favorabilă noua lege penală care prevede că împăcarea în cazul infracţiunii de înşelăciune înlătură răspunderea penală. Textul art. 244 alin. 3 C. pen. este unul accesibil şi previzibil, astfel încât inculpatul nu poate să opună că la data încheierii acordului de recunoaştere a vinovăţiei nu a cunoscut conţinutul acestui text, cu atât mai mult cu cât pe durata urmăririi penale inculpatul a fost asistat de către un avocat, beneficiind astfel de sprijinul în înţelegerea legii din partea unui profesionist al dreptului. [Curtea de Apel Târgu Mureș, Decizia penală nr. 258 A/2015, portal.just.ro]

Dreptul inculpatului de a-și retracta consimțământul dat în cursul urmăririi penale