Art. 528. Reabilitarea de drept

(1) La implinirea termenului de 3 ani prevazut la art. 165 din Codul penal, daca persoana condamnata nu a mai savarsit o alta infractiune, autoritatea care tine evidenta cazierului judiciar va sterge din oficiu mentiunile privind pedeapsa aplicata condamnatului.

(2) La implinirea termenului de 3 ani prevazut la art. 150 din Codul penal, daca persoana condamnata nu a mai savarsit o alta infractiune, organul care a autorizat infiintarea persoanei juridice si organul care a inregistrat persoana juridica vor sterge din oficiu mentiunile privind pedeapsa aplicata persoanei juridice.

Constatarea îndeplinirii condițiilor reabilitării de drept de către instanță. ”Potrivit art. 527 Cod procedură penală, reabilitarea are loc, fie de drept, fie la cerere, acordată de instanța de judecată.
Față de dispozițiile art. 527 teza I și cele ale art. 528 Cod de procedură penală, care prevăd că ștergerea mențiunilor cu privire la condamnările persoanei reabilitate de drept se face din oficiu de autoritățile care dețin astfel de înregistrări coroborate cu reglementarea procedurii reabilitării judecătorești, care este de competența exclusivă a instanțelor de judecată, rezultă că reabilitarea de drept are caracter extrajudiciar și nu impune intervenția instanțelor de judecată pentru producerea efectelor – așadar, cu efect constitutiv – specifice acestei instituții de drept.
Conform unei jurisprudențe constante a instanțelor naționale, la care Curtea achiesează, dacă este exclusă acordarea reabilitării de drept de către instanță, îndeplinirea condițiilor reabilitării poate fi constatată, dacă la data sesizării instanței condamnarea reabilitată de drept este menționată în continuare în fișa de cazier judiciar și prin hotărâre judecătorească (…)
Altfel spus, formularea unei cereri de constatare a intervenirii reabilitării de drept are caracter subsidiar, fiind admisibilă numai în cazul neîndeplinirii de către autoritățile prevăzute de art. 528 Cod de procedură penală a obligațiilor stabilite de acest text de lege. Petentul poate formula o cerere în fața instanței penale numai în situația în care autoritatea care ține evidența condamnărilor nu își îndeplinește obligația de a șterge mențiunile cu privire la care a intervenit reabilitarea de drept.
Când din fișa de cazier sau, după caz, comunicarea făcută de organul care a autorizat înființarea persoanei juridice și organul care a înregistrat persoana juridică rezultă că petentul nu mai figurează cu mențiuni în legătură cu condamnarea deoarece autoritatea competentă a operat deja modificările necesare față de intervenția reabilitării de drept, urmează ca instanța să respingă cererea formulată ca inadmisibilă.”[Curtea de Apel Iași, Sentința penală nr. 119/2015, www.rolii.ro]